Webmail E-learningISVUStudomat
Blog Archives

Gostujuće predavanje: „Uloga regionalne samouprave u zaštiti okoliša“

dr.sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije održati će gostujuće predavanje „Uloga regionalne samouprave u zaštiti okoliša“ iz kolegija Upravljanje okolišem. Predavanje će se održati u utorak, 22. siječnja 2019. s početkom

Objavljeno u Novosti veleučilišta

O G L A S Veleučilište u Šibeniku organizira i provodi seminar i stručni ispit za VODITELJE POSLOVNICE i TURISTIČKE VODIČE

Veleučilište u Šibeniku organizira i provodi seminar i stručni ispit za VODITELJE POSLOVNICE i TURISTIČKE VODIČE za područje Šibensko-kninske županije u skladu s odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu ( NN 130/17), Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Objavljeno u Novosti veleučilišta

ODRŽANO GOSTUJUĆE PREDAVANJE – Branimir Turudić, struč.spec.oec.

Projektni administrator, Razvojne agencija Vrla iz grada Vrlike, Branimir Turudić, struč.spec.oec. gostovao je u ponedjeljak, 17.12.2018. na Veleučilištu u Šibeniku. U sklopu kolegija Upravljanje EU projektima, nositeljice dr. sc. Domagoje Buljan Barbača, studentima 2. godine diplomskog specijalističkog stručnog studija menadžmenta,

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Predstavljeni rezultati istraživanja o zapošljivosti diplomiranih studenata u Hrvatskoj

Agencija za znanost i visoko obrazovanje predstavila je rezultate istraživanja o zapošljivosti diplomiranih studenata u Hrvatskoj. Istraživanje je provela Agencija u suradnji s Fakultetom organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je o nacionalnom istraživanju o zapošljivosti studenata koji su

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Natječaj za dodjelu stipendija studentima u stanju socijalne potrebe za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju Odluke Stručnog vijeća i Ugovora o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Veleučilišta u Šibeniku (KLASA: 602-04/15-10/00127 URBROJ: 533-20-15-0001), Veleučilište u Šibeniku raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima u stanju socijalne potrebe za akademsku godinu 2018./2019.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Otvorene CEEPUS mobilnosti za Mađarsku

Nacionalni centar za CEEPUS je objavio kako ima još mjesta za studentske i nastavničke mobilnosti za Mađarsku i to u ljetnom semestru ove akademske godine, a prijave su moguće do 31.01.2019. Svi zainteresirani se, nakon što naprave svoj profil na

Objavljeno u Novosti veleučilišta

VUŠ obilježilo Mjesec borbe protiv ovisnosti

Povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti Veleučilište u Šibeniku i Udruga Mladi u EU organizirali su predavanje na temu “Činjenice o ovisnosti: čimbenici rizika i zaštite”. Tema predavanja bila je utjecaj psihoaktivnih droga na tjelesno i mentalno zdravlje mladih kao i

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Rezultati natječaja za upis na Oracle Academy – 2018./2019.

Temeljem zaprimljenih prijava za prethodno objavljeni Natječaj za upis studenata na obrazovne programe Oracle akademije Veleučilišta u Šibeniku, objavljuju se rezultati natječaja za upis studenata na obrazovne programe Oracle akademije u akademskoj godini 2018./2019. Uvid u rezultate možete potražiti na

Objavljeno u Novosti veleučilišta

OBAVIJEST o održavanju javnog predavanja – Branka Birkić Plavčić, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Dana 14. prosinca 2018. godine, u 15:15 sati u dvorani „M“ Veleučilišta u Šibeniku, održat će se javno predavanje na temu „Fizikalna terapija i rehabilitacija novorođenčadi s parezom plexusa brachialisa“.Javno predavanje u organizaciji Veleučilišta u Šibeniku održat će Branka Birkić

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi