Webmail E-learningISVUStudomat

Projekt “Shaping the Future Education in Tourism”

Veleučilište u Šibeniku je dio strateškog partnerstva unutar programa Erasmus i to KA2 partnerstvo za suradnju i inovacije među visokoškolskim ustanovama.

Naziv projekta je “Shaping the Future Education in Tourism” i trajat će do travnja 2019. Naši partneri su:

- GOCE DELCEV STATE UNIVERSITY STIP, Makedonija

- Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Grčka

- Prof.Dr. Asen Zlatarov University, Bugarska.

Aktiviranje potencijala u turizmu može postati vitalna energija za sve nacionalne ekonomije. Visoko obrazovne ustanove moraju slijediti zahtjeve klijenata, odnosno gostiju kako bi uspješno djelovali i na tržište te na poticanje poduzetničke klime. Iz ovoga proizlazi uloga koju visoko obrazovanje treba imati u društvu – izgradnja kompetencija za studente koji će postati budući poduzetnici. Nove generacije studenata su, zacijelo više nego ikad, okrenuti ka upotrebi IT alata, te će stoga ovo partnerstvo uložiti zajedničke napore kako bi stvorilo temelje u novim načinima prijenosa znanja zamjenjujući tradicionalna “predavanja” s novim digitalnim platformama. Na projektu će zajedničkim snagama raditi studenti i profesori, a krajnji rezultati će svakako koristiti i poduzetnicima, ali i razvoju regionalnog turizma. Dodatna vrijednost ovog projekta je što umjesto konkurentnog odnosa među susjednim zemljama, naglasak jest u regionalnom pristupu i stvaranju mreža među institucijama visokog obrazovanja koje bi mogle ponuditi alate za razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi