Webmail E-learningISVUStudomat

13.03. održan prvi “VUŠ DAN KARIJERA”

Ove godine na Veleučilištu u Šibeniku prvi puta je održana manifestacija VUŠ DAN KARIJERA gdje su naši studenti imali priliku ostvariti kontakt s najboljim poslodavcima iz sektora turizma.
Ova hvale vrijedna manifestacija, koja je ujedno prilika studentima da svoju karijeru započnu već u studentskim danima, održavati će se i u buduće.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi