Webmail E-learningISVUStudomat

NATJEČAJ ZA PRIJAVU CASE STUDY CHALLENGE ZA MEĐUNARODNI KONGRES STUDENATA FAKULTETA ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO Budva, 02.05. – 06.05.2018.

U sklopu 11. Međunarodnog kongresa studenti se imaju priliku natjecati na Case Study Challenge. Ovogodišnja tema Case Study Challenge je “Poboljšajte hotelsko poslovanje u MICE segmentu“.

Uzimajući primjer iz svoje regije, studenti bi trebali predložiti nove ideje o tome kako lokalni hotel može povećati prodaju pomoću planiranja MICE događaja ili bilo kojeg događaja koji uključuje različite timove koji rade na različitim funkcijama u hotelu.

Za svoj izazov studenti trebaju razviti i predstaviti sljedeće segmente:

- Napraviti strukturu odjela prodaje u hotelu – prilikom profiliranja segmenta treba odrediti: prioritetno tržište, sekundarno tržište i tercijarno tržište. Za svako od tržišta potrebno je utvrditi: kanal za komunikaciju i distribuciju, kako prilagoditi hotelske proizvode prema njihovim zahtjevima te kako od novih klijenata stvoriti stalne klijente.
- Odredite što nudite klijentu
- Kako zadržati goste u hotelu – navedite i razradite kako biste utjecali da gosti potroše dodatni novac na večeru, bar ili wellness uslugu

U timu može sudjelovati 3 studenta. Rok za prijavu na natječaj je 16.04.2018. Prilikom prijave studenti trebaju dostaviti skraćeni prijedlog ideje. Prijedlozi se dostavljaju u pisarnicu Veleučilišta u Šibeniku.

Natječaj za prijavu CASE STUDY CHALLENGE

img_turizmijada_2989

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi