Webmail E-learningISVUStudomat

Najava gostujućeg predavanja – doc.dr.sc. Boris Dorbić, pred.

U sklopu kolegija Tehnologija hrane i pića u ponedjeljak 16.04.2018. nastavu će održati gost predavač doc.dr.sc. Boris Dorbić, pred. sa Veleučilišta Marko Marulić u Kninu, na temu ” Biološko-kemijske i tehnološke karakteristike aromatičnog bilja” u trajanju od 4 sata predavanja.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi