Webmail E-learningISVUStudomat

NAJAVA GOSTUJUĆEG PREDAVANJA – doc. dr. sc. Davor Perkov, prof. v. š.

U ponedjeljak 16.04.2018. godine od 17:00 sati, u dvorani A, održati će se gostujuće predavanje doc. dr. sc. Davor Perkov, prof. v. š. na temu:

1. UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA U NOVOJ EKONOMIJI

2. UTJECAJ TROŠKOVA RADA I POREZA NA MEĐUNARODNU KONKURENTNOST RH

Predavanje će se održati u sklopu nastave kolegija:
- Upravljanje troškovima,
- Menadžersko računovodstvo,
Anita Grubišić mag. oec., v. pred.

- Nacionalna ekonomija Hrvatske
- Ekonomija javnog sektora
Dijana Mečev univ.spec.oec., v. pred.

Davor-Perkov-810x446_c

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi