Webmail E-learningISVUStudomat

Veleučilište u Šibeniku prijavilo projekt pod nazivom EVOLVE TOGETHER na natječaj Europskog socijalnog fonda

Veleučilište u Šibeniku prijavilo je projekt pod nazivom EVOLVE TOGETHER na natječaj Europskog socijalnog fonda – „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“, koji se financira iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“. Nositelj projekta je Veleučilište u Šibeniku, dok su partneri Veleučilište u Slavonskom Brodu, Međimursko veleučilište u Čakovcu, Sveučilište Sjever, Libertas međunarodno sveučilište i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.
Glavni cilj projekta je razviti i unaprijediti preddiplomski stručni studijski program „Proizvodno strojarstvo“ te unaprijediti postojeći preddiplomski stručni studijski program „Turistički menadžment“.

Planirani trošak provedbe projekta je 3.968.329,65 kn.

esf_18

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi