Webmail E-learningISVUStudomat

ZAPOČINJU PRIJAVE ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKI STUDIJ

U ponedjeljak, 2. srpnja 2018. započinju prijave kandidata za upis na Specijalistički diplomski stručni studij menadžment Veleučilišta u Šibeniku. Kandidati se prijavljuju isključivo putem stranice www.studij.hr a prijava postaje valjana u trenutku kada Središnji prijavni ured (SPU) provjeri točnost osobnih podataka kandidata i podataka o prethodnom školovanju te ih potvrdi u sustavu. Prijave za upis u akademskoj godini 2018./2019. traju do 15. rujna 2018. za neistovrsne studije te do 13:50 sati 30. rujna 2018. za istovrsne studije.

Studenti 3. godine preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta u Šibeniku koji se žele kandidirati za upis na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment moraju položiti sve ispite studija te obraniti završni rad najkasnije do 29. rujna 2018. kako bi se ocjena njihovog završnog rada evidentirala u ISVU u predviđenom roku. S tim u vezi, završni rad treba se predati u referadu i prijaviti za obranu najkasnije do 15. rujna 2018.

Natječaj za upis na studij možete vidjeti na LINKU

http://www.vus.hr/wp-content/uploads/2018/06/Natje%C4%8Daj-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-specijalisti%C4%8Dkog-diplomskog-stru%C4%8Dnog-studija-Menad%C5%BEment-2018-2019.pdf

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi