Webmail E-learningISVUStudomat

[ OBAVIJEST – potvrde o statusu studenta u svrhu prijave za studentski dom ]

Mole se studenti kojima je potrebna potvrda o statusu studenta za prijavu za studentski dom da se pismeno obrate na mail anitam@vus.hr.
U dopisu je potrebno navesti navesti ime i prezime, svhu izdavanja potvrde te kontakt broj telefona.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi