Webmail E-learningISVUStudomat

mr.sc. Nado Grubić najbolji nastavnik Veleučilišta u Šibeniku

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Šibeniku i Odbor za provođenje studentske ankete proveli su Ispitivanje zadovoljstva studenata studijskim programima Veleučilišta u Šibeniku u akademskoj godini 2017./2018. Studentskom anketom željelo se utvrditi kretanje prosječnih ocjena po kolegijima i studijima kako bi se mogla uočiti kritična negativna kretanja ocjena određenog kolegija, te da bi se na temelju toga mogle poduzeti korektivne mjere kako bi se održala i povećala kvaliteta nastave.

Anketni rezultati su u skladu sa Uputom za provedbu studentskih anketa, odnosno prosječne ocjene su veće od postupkom utvrđene (3,25). U akademskoj godini 2017./2018. ukupna prosječna ocjena svih studija Veleučilišta iznosi 4,39. Ista u odnosu na prethodnu akademsku godinu 2016./2017. bilježi rast za 2,09%. Od svih studija Veleučilišta pad prosječne ocjene bilježi samo Preddiplomski stručni studij Promet čija je prosječna ocjena neznatno pala sa 4,15 na 4,14. Svi ostali studiji bilježe rast prosječne ocjene u odnosu na prethodnu akademsku godinu, pri čemu je najveći porast od 3,92% ostvario Preddiplomski stručni studij Upravni studij sa ocjenom 4,51. Preddiplomski stručni studij Menadžment ostvario je rast prosječne ocjene od 3,10% koja ove godine iznosi 4,32, dok je ocjena Specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment porasla za 1,32%, te iznosi 4,59. To je ujedno i najviša prosječna ocjena, što čini Specijalistički studij najbolje ocjenjenim studijem u akademskoj godini 2017./2018.

Temeljem iste ankete, a u skladu s Pravilnikom o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika i suradnika (čanak 3. stavak I.) i Postupkom izbora najboljeg nastavnika (PK 40) izračunata je konačna ocjena nastavnika i suradnika. Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Šibeniku temeljem rezultata Studentske ankete u akademskoj godini 2017./2018. predlaže da se za najboljeg nastavnika Veleučilišta u 2018. izabere mr.sc. Nado Grubić, v. pred.

grafikon

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi