Webmail E-learningISVUStudomat

Dekanski ispitni rok – ak. godina 2017/2018

Dekanski ispitni rok održati će se od 24. do 25. rujna 2018. Na Dekanskom ispitnom roku student može prijaviti i polagati samo jedan do sada ne položen ispit.

Odluka_dekanski rok

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi