Webmail E-learningISVUStudomat

Veleučilište u Šibeniku i Javna ustanova „Nacionalni park Kornati“ potpisali ugovor u isporuci usluga u sklopu Projekta istraživanja tržišta za Javnu ustanovu „Nacionalni park Kornati“.

Veleučilište u Šibeniku i Javna ustanova „Nacionalni park Kornati“ potpisali su ugovor u isporuci usluga u sklopu Projekta istraživanja tržišta za Javnu ustanovu „Nacionalni park Kornati“.
Predviđeno trajanje provedbe projektnih aktivnosti je 48 mjeseci.

Ovim ugovorom nastavlja se niz istraživačkih projekata koje za potrebe javnog i privatnog sektora uspješno provodi Veleučilište u Šibeniku.

slika iszraživanje tržišta

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi