Webmail E-learningISVUStudomat

Predstavnici VUŠ-a i NP KORNATI sudjelovali na međunarodnoj konferenciji MVM9 u Bordeauxu

Nakon realizacije trogodišnjeg projekta istraživanja stavova posjetitelja NP Kornati, predstavnici Veleučilišta u Šibeniku Ivan Malenica mag.iur., v. pred., mr.sc. Tanja Radić Lakoš, v. pred., Ana Perišić, dipl. ing. mat., univ. spec. oec., v.pred., Ivana Beljo dipl.ing., pred. i Dijana Mečev, univ. spec. oec., v. pred. te Nacionalnog parka Kornati dr. sc. Martina Markov i Valentina Bračanov, prezentirali su rad pod naslovom „Can we predict visitor loyalty protected areas? The case of Kornati national Park“ na devetoj međunarodnoj konferenciji “Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas” koja se od 28. do 31. kolovoza 2018 održala u francuskom gradu Bordeaux.

Nastavno na rezultate projekta, razvijen je analitički model lojalnosti posjetitelja na zaštićenom području.

Na konferenciji su osim plenarnih predavanja, predavanja po sekcijama i posterskih prezentacija bila organizirana i studijska putovanja u zaštićena područja prirode u okolici Bordeauxa gdje su se sudionici upoznali sa specifičnostima ovih područja, planovima upravljanja i organizacijom prihvata posjetitelja te njihovim utjecajem na zaštićeni okoliš.

Osim Veleučilišta u Šibeniku i NP Kornati, svoje predstavnike na konferenciji imali su i Institut za turizam te Nacionalni park Krka s kojima Veleučilište u Šibeniku također usko surađuje na različitim projektima.

40451856_2015955291789522_3451375615293259776_o

40581693_2015960801788971_1090213281278197760_o

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi