Webmail E-learningISVUStudomat

Rezultati natječaja za upis na preddiplomske stručne studije – 3. rok

Objavljeni su rezultati Natječaja za upis kandidata na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Šibeniku – treći upisni rok. Svi prijavljeni kandidati stekli su pravo upisa. Upis će se vršiti danas, 28. rujna 2018. od 13:00 – 15:00 sati u referadi Veleučilišta u Šibeniku. Rang-liste dostupne su na uvid kandidatima u pisarnici Veleučilišta.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi