Webmail E-learningISVUStudomat

IZVANREDAN ISPITNI ROK U PROSINCU

Stručno vijeće na svojoj 18. sjednici održanoj 21. studenoga 2018. donijelo je ODLUKU o održavanju izvanrednog ispitnog roka u prosincu 2018. g. Izvanredan ispitni rok održati će se od 10. – 11. prosinca 2018., a student može prijaviti polaganje ispita iz samo jednog odslušanog i do sada ne položenog kolegija.

 

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi