Webmail E-learningISVUStudomat

OBAVIJEST o održavanju javnog predavanja – Branka Birkić Plavčić, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Dana 14. prosinca 2018. godine, u 15:15 sati u dvorani „M“ Veleučilišta u Šibeniku, održat će se javno predavanje na temu „Fizikalna terapija i rehabilitacija novorođenčadi s parezom plexusa brachialisa“.Javno predavanje u organizaciji Veleučilišta u Šibeniku održat će Branka Birkić Plavčić, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi