Webmail E-learningISVUStudomat

Rezultati natječaja za upis na Oracle Academy – 2018./2019.

Temeljem zaprimljenih prijava za prethodno objavljeni Natječaj za upis studenata na obrazovne programe Oracle akademije Veleučilišta u Šibeniku, objavljuju se rezultati natječaja za upis studenata na obrazovne programe Oracle akademije u akademskoj godini 2018./2019.

Uvid u rezultate možete potražiti na linku: Rezultati natječaja_ORACLE AKADEMIJA

 

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi