Webmail E-learningISVUStudomat

O G L A S Veleučilište u Šibeniku organizira i provodi seminar i stručni ispit za VODITELJE POSLOVNICE i TURISTIČKE VODIČE

Veleučilište u Šibeniku organizira i provodi seminar i stručni ispit za VODITELJE POSLOVNICE i TURISTIČKE VODIČE za područje Šibensko-kninske županije u skladu s odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu ( NN 130/17), Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08, NN 120/08) i Pravilnika o stručnom ispitu za voditelje poslovnica (NN 50/08)

Predprijave traju do 28.01.2019

Više informacija potražite OGLAS – TURISTIČKI VODIČI I VODITELJI POSLOVNICA 2019.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi