Webmail E-learningISVUStudomat

Gostujuće predavanje: „Uloga regionalne samouprave u zaštiti okoliša“

dr.sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije održati će gostujuće predavanje „Uloga regionalne samouprave u zaštiti okoliša“ iz kolegija Upravljanje okolišem.
Predavanje će se održati u utorak, 22. siječnja 2019. s početkom u 15:00 sati. Pozivamo sve zainteresirane studente da prisustvuju predavanju.

SSMatesic1

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi