Webmail E-learningISVUStudomat

Uprava

USTROJ VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU

Sjedište Veleučilišta u Šibeniku

Adresa:

Trg Andrije Hebranga 11

HR-22000 Šibenik

Telefon:

022 311 060

Telefaks:

022 216 716

www.vus.hr

E-mail:

dekanat@vus.hr

Dekanat

Dekan

Ivan Malenica, mag. iur., v.pred.

Prodekanica  za nastavu

mr. sc. Tanja Radić Lakoš , v. pred.

Prodekan za poslovanje

dr. sc. Frane Urem , v. pred.

Tajništvo

stručni savjetnik za pravne poslove

Mihovil Ugrina, dipl. iur.

Služba za studentske poslove

Voditeljica službe za studentske poslove

Anita Marčić, dipl. oec.