Webmail E-learningISVUStudomat

Natječaji

NATJEČAJ za izbor nastavnika (m-ž) u naslovno nastavno zvanje predavača, za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo

NATJEČAJ za izbor nastavnika

NATJEČAJ_stipendija za izvrsne studente – ak. god. 2018 – 2019

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PREDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA NA VELEUČILIŠTU U ŠIBENIKU- u akademskoj godini 20182019 –treći upisni rok

NATJEČAJ- radno mjesto – rukovoditelj odjela u područnoj službi (tajnik Veleučilišta)

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PREDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA NA VELEUČILIŠTU U ŠIBENIKU _jesenski upisni rok

NATJEČAJ ZA IZBOR NASTAVNIKA U NASLOVNO ZVANJE PREDAVAČA- NASTAVNO ZVANJE I RADNO MJESTO PREDAVAČA

Natječaj za upis studenata u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment 2018-2019

Natječaj za zasnivaje radnog odnosa- stručni suradnik 23.05.2018

NATJEČAJ za izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača (svibanj 2018)

Natječaj za prijavu CASE STUDY CHALLENGE

Natječaj za izbor studenta demonstratora na kolegiju Operacijski menadžment

Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2018.-2019.

Natječaj za izbor studenata demonstratora u akademskoj godini 2017 – 2018 (veljača 2018.)

Natječaj za izbor:  jednog (1)  nastavnika (m/ž) u nastavno zvanje i na radno mjesto predavač;  i jednog (1) nastavnika (m/ž) u naslovno nastavno zvanje predavač

Natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta -(01. 12. 2017.)

Natječaj za studentske programe

Natječaj za izbor studenta demonstratora

Natječaj za izbor jednog nastavnika (m/ž) u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo

Natječaj – viši stručni referent u Službi za financijske poslove – listopad 2017.

Natječaj za izbor jednog nastavnika (m/ž) u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija (listopad 2017.)

Natječaj izbor studentskog pravobranitelja VUŠ-a (mandatno razdoblje 25.10.2017.-25.10.2018.)

Natječaj za dodjelu stipendija izvrsnim studentima Veleučilišta u Šibeniku za akademsku godinu 2017 – 2018

Natječaj za dodjelu stipendija studentima u stanju socijalne potrebe za akademsku godinu 2017 – 2018

Natječaj za izbor jednog (1) nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača

Natječaj za izbor jednog (1) suradnika (m-ž) u naslovno suradničko zvanje asistenta

Natječaj za izbor u naslovna nastavna zvanja – lipanj 2017.

Natječaj za izbor studenta – demonstratora (kolegij tehnička mehanika)

Natječaj za Nagradu Veleučilišta za akademsku godinu 2015-2016

Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za akademsku godinu 2015 -2016

Natječaj – izbor dva (2) nastavnika (m/ž)  u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača

Odluka o poništenju Natječaja za Dekanovu nagradu i Nagradu Veleučilišta u Šibeniku za akademsku godinu 2015./2016.

Natječaj za radno mjesto namještenika IV. vrste  – Spremačica (m/ž) – na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Natječaj – izbor jednog nastavnika (m/ž) u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača

Natječaj za dodjeljivanje stipendija izvrsnim studentima

Natječaj za Nagradu Veleučilišta u Šibeniku za akademsku godinu 2015/2016

Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za akademsku godinu 2015/2016

Natječaj za izbor dekana

Natječaj za izbor predsjednika Studentskog zbora

Natječaj za izbor studentskog pravobranitelja

Natječaj – prosinac 2016. – stručni savjetnik za pravne poslove i viši stručni referent u službi za kadrovske poslove

Natječaj za izbor studenata demonstratora

Natječaj za izbor u nastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta listopad 2016.

Natječaj za izbor studenata Breakfast-Culture-Club

Natječaj za nagradu Veleučilišta

Natječaja za upis u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment u akademskoj godini 2016./2017

Odluka o poništenju Odluke o natječaju za nagradu Veleučilišta

Natječaj za stipendije izvrsnim studentima 2016.

Natječaj za upis na preddiplomske stručne studije 2016/2017.

Natječaj za izbor studenata demonstratora

Natječaj za nagradu Veleučilišta 2016.

Natječaj za asistente

Natječaj za radno mjesto službenika 1. vrste – stručni savjetnik za pravne poslove

Natječaj za informatičku sekciju Veleučilišta u Šibeniku

Natječaj za novinarsku sekciju Veleučilišta u Šibeniku

Natječaj za izbor u nastavno zvanje predavača i odgovarajuće radno mjesto 

Natječaj za studentske programe

Natječaj za izbor u nastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta 

Natječaj_za_upis_preddipl._studij_2015.2016. – jesenski upisni rok

Natječaj za radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi (voditelj Financijske službe) 

Natječaj za upis na Specijalistički stručni studij Menadžment 2015/2016.

Natječaj za upis na preddiplomski studij 2015/2016.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Natječaj za nagradu Veleučilišta

Natječaj za sudjelovanje case study timova

Natječaj za dodjelu državnih stipendija

Dopuna Natječaja za izbor studenta demonstr.u ak.g.2014.-15.

Natječaj za izbor studenata demonstratora

Natječaj – Informatička sekcija VUŠ-a

NATJEČAJ ZA TURISTIČKE VODIČE I VODITELJE POSLOVNICA 2014/2015.

Natječaj za dekanovu nagradu

Natječaj za izbor u nastavna zvanja predavača i na odgovarajuća radna mjesta – rujan 2014 

(natječaj je objavljen u NN br. 108 od 10. rujna 2014.)

Natječaj za upis na preddiplomski studij 2014/2015. jesenski rok

Natječaj za upis specijalistički studij 2014.2015.