Webmail E-learningISVUStudomat

Obavijesti dekanata

 

Dopunska isprava o studiju – obavijest

Radi potrebe popunjavanja Dopunske isprave o studiju (Diploma supplement) – dodatni dokument u kojem se navode detaljnije informacije o kompetencijama stečenim tijekom studija, što uključuje i izvannastavne aktivnosti u kojima sudjeluju studenti, te kako bi ove aktivnosti bile pravodobno upisane u navedeni dokument, studenti koji za to iskažu interes prilikom predaje završnog rada u u referadu Veleučilišta u Šibeniku trebaju dostaviti Zamolbu za upis aktivnosti u Dopunsku ispravu o studiju te pripadajuću potvrdu kojom dokazuju te aktivnosti.

Diploma supplement –  obavijest

diploma suplement

 

 

 

Rješenje o upisu izvannastavnih aktivnosti studenata u dopunsku ispravu o studiju

Svečana Promocija studenata Veleučilišta u Šibeniku održati će se tijekom listopada 2014. godine.

Uz Diplomu za završni studij, ove godine će se po prvi put izdavati i
Dopunska isprava o studiju (Diploma supplement). To je dodatni dokument u
kojem se navode detaljnije informacije o kompetencijama stečenim tijekom
studija, što uključuje i izvannastavne aktivnosti u kojima ste sudjelovali.
Kako bi one bile pravodobno upisane u navedeni dokument, upućujemo studente
da do 7. listopada 2014. godine u referadu Veleučilišta u Šibeniku dostave
zamolbu za upis aktivnosti u diplomu supplement te pripadajuću potvrdu.

Aktivnosti koje se upisuju u diplomu supplement:
* Funkcija (predsjednik/ca, zamjenik/ca, tajnik/ca, webmaster, član)
registrirane ili upisane studentske udruge
* Rad u studentskoj organizaciji koja je registrirana ili upisana u
upisnik studentskih organizacija
* Studentsko predstavljane u veleučilišnim ili drugim tijelima
relevantnim za sustav visokog obrazovanja (Stručno vijeće, Vijeće Odjela,
Studentski zbor, Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete VUŠ-a i druga
Povjerenstva)
* Rad u registriranoj udruzi građana čiji je rad vezan uz sustav
znanosti, obrazovanja ili građanskog odgoja
* Rad na znanstvenom projektu (isključivo ako studijskim programom
nije propisana obveza rada na znanstvenom projektu, stručna praksa i sl.)
* Izlaganje na znanstvenom ili stručnom skupu (samostalni ili skupni
rad, poster i sl.)
* Uređivanje studentskih, znanstvenih ili stručnih časopisa
(funkcije: glavni urednik, tajnik(ca), članovi uredništva)
* Demonstrature tijekom preddiplomskog ili diplomskog studija
* Izlaganje ili sudjelovanje u organizaciji ljetnih škola ili
stručnih skupova organiziranih od strane VUŠ-a
* Dekanova nagrada
* Poseban uspjeh tijekom studija (10% najboljih studenata u
generaciji i sl.)
* Stipendije A – za osobito nadarene redovite studente studija