Webmail E-learningISVUStudomat

Posjete

Terenska nastava studenata Upravnog studija

U četvrtak, 12. ožujka 2015. studenti 2. godine preddiplomskog stručnog studija Upravni studij pod vodstvom nastavnice Vesne Jurin Bakotić, mag.iur., pred. u sklopu kolegija Uredsko poslovanje i korespodencija, posjetili su prostorije Gradske uprave Grada Šibenika. Tijekom terenske nastave studenti su se upoznali sa temeljnim pojmovima uredskog poslovanja, i načinom na koji ono funkcionira u praksi; ukazana im je važnost poštivanja temeljnih načela uredskog poslovanja, jer su upravo kvalitetno odrađeni uredski poslovi neophodna pretpostavka urednog funkcioniranja organa uprave. Nastava se odvijala ispred same zgrade Gradske uprave gdje su se studenti upoznali sa sadržajem naziva natpisne ploče jedinice lokalne samouprave te se nastavila u prostorijama prijemne pisarnice, holu Gradske uprave gdje se nalazi oglasna ploča, a završila je pregledom arhive. Terenska nastava održala se u suradnji sa službenicima Gradske uprave Grada Šibenik na čemu im zahvaljujemo, a posebno gospodinu Pašku Rakić koji je organizirao posjetu te u ime Gradske uprave iskazao spremnost i otvorenost za daljnju suradnju Grada s Veleučilištem u Šibeniku.

Upravni studij_terenska nastava

Terenska nastava u parku  prirode “Vransko jezero”, 25. siječnja 2015.

U sklopu kolegija Upravljanje okolišem studenti 1. godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment, smjer turistički menadžment u nedjelju 25. siječnja 2015. posjetili su park prirode Vransko jezero. Vransko jezero i njegovo obalno područje proglašeno je Parkom prirode 1999. godine kao prostor iznimne biološke i krajobrazne raznolikosti i bogate kulturno -povijesne baštine. Najveće prirodno jezero u Hrvatskoj, površine 30,02 km2 i dubine do 5m ugroženo je močvarno stanište uvršteno na europski popis važnih ornitoloških područja (Important Bird Areas in Europe-IBA), a od 2013. godine nalazi se na svjetskom popisu međunarodno važnih močvarnih
područja u okviru Međunarodne konvencije za zaštitu močvarnih područja -Ramsarske konvencije.

Terenskom nastavom studenti su bili upoznati sa pticama u parku prirode i njihovim staništima u ornitološkom rezervatu Parka prirode Vransko jezero; educirani o potrebi zaštite prirode i održivog korištenja prirodnih resursa te antropogenim utjecajima na zaštićeno područje (poljoprivreda, ribolov, turizam); ukazana im je važnost praćenja stanja (monitoring) – hidrologija i klimatske promjene – utjecaj na prirodne vrijednosti i ekonomiju te ekonomska valorizacija ekosustava – vrijednosti usluga ekosustava.

Terenska nastava u parku prirode održala se u suradnji s djelatnicima JU park prirode “Vransko jezero” a temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji kojim Veleučilište u Šibeniku i PP Vransko jezero surađuju kroz program ”Škola prijatelj Vranskog jezera” na području razvoja turističkog menadžmenta i promocije u Parku prirode Vransko jezero.

Studijsko putovanje 93 studenata Veleučilišta u Šibeniku na Međunarodnom kongresu studenata turizma i hotelijerstva, Novi Sad, 14.-16. studeni 2014.

Uz potporu Veleučilišta u Šibeniku, Studentski zbor je organizirao svoje najveće studijsko putovanje dosad – 93 studenata preddiplomskog stručnog studija Menadžment i specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment
Veleučilišta u Šibeniku od 14. – 16. studenoga boravilo je na studijskom putovanju u Novi Sad (SRB) na Međunarodnom kongresu studenata turizma i hotelijerstva.

Kongres je organiziran od strane udruge Fortuns koja djeluje pri Fakultetu za sport i turizam (TIMS), a okupio je preko 500 studenata i nastavnika iz područja turizma. Veleučilište u Šibeniku je imalo najbrojniju delegaciju, a
prisutni su bili i studenti iz Opatije, Splita, Kotora, Budve, Beograda, Portoroža i mnogi drugi. Organizatori su pripremili bogat program koji je posve zaokupio prisutne kroz sva tri dana. Događanja su započela trosatnim razgledavanjem Novog Sada koje je završilo na tvrđavi Petrovaradin, drugom najvećem sačuvanom fortifikacijskom sustavu na svijetu iza Antwerpena i lokacijom poznatog festivala Exit. Slijedilo je otvaranje kongresa kojem je nazočio i zamjenik premijera Vojvodine, uz nastup tradicionalnog ženskog vokalnog sastava. Idući dan u subotu održao se sam kongres, na temu “Najbrže rastući segmenti turizma”. Tijekom dana, imali su priliku čuti međunarodne predavače na teme “Wellness turizam”, “Turizam događaja” i “Avanturistički turizam”. Nakon tri izlaganja na svaku temu, održana je i panel diskusija u kojoj su se istaknuli i naši studenti. Posebno treba istaknuti dva škotska predavača na temu turizma temeljenog na organizaciji događaja, npr. koncerata, poslovnih skupova i kongresa, kao i studiju utjecaja festivala Exit na gospodarstvo i imidž Novog Sada. Sva predavanja su bila visoke
kvalitete te su studentima dala više ideja i za razvoj turizma u gradu Šibeniku i Šibensko-kninskoj županiji.

Studijsko putovanje, rujan, 2014.

Djelatnici Veleučilišta u Šibeniku od 25. – 28. rujna 2014. sudjelovali su na studijskom putovanju tijekom kojeg su posjetili prijateljske institucije: Veleučilište u Rijeci, Politehnika u Puli i Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću tijekom čega su potvrdili uspješnu suradnju s ovim visokoobrazovnim, partnerskim institucijama, razmijenili iskustva u poslovanju te ostvarili kvalitetne poslovne kontakte kao preduvjet buduće suradnje na projektima od zajedničkog interesa, kao i ostale oblike poslovne suradnje.