Webmail E-learningISVUStudomat

Promocije

 

Svečana promocija Veleučilišta u Šibeniku – 18. ožujka 2016.

U petak, 18. ožujka 2016. na Veleučilištu u Šibeniku održane su svečane promocije stručnih prvostupnika ekonomije i stručnih specijalista menadžmenta prema sljedećem rasporedu:

Popis promovenata preddiplomskog stručnog studija Menadžment

Popis promovenata specijalističkog stručnog studija Menadžment

Čestitamo našim dragim kolegama!

 

Svečana promocija i dodjela dekanovih nagrada Veleučilišta u Šibeniku – 18. prosinca 2015.

Dana 18. prosinca 2015. godine Veleučilište u Šibeniku promoviralo je 143 stručna prvostupnika studija Promet i Javna uprava. Pogledajte slike sa promocije, a govore okupljenih, popis promovenata i dobitnika dekanove
nagrade pročitajte u Izvješću koji je pripremila Novinarska sekcija Veleučilišta u Šibeniku.

Svečana promocija diplomiranih studenata Veleučilišta u Šibeniku – 18. rujna 2015.

U petak, 18. rujna 2015. u predavaonici A Veleučilišta u Šibeniku održana je promocija diplomiranih studenata Veleučilišta u Šibeniku kojom prilikom su  svečano uručene diplome o završenom studiju za ukupno 176
promovenata i to kako slijedi:

Popis promovenata stručnog studija Menadžment

Popis promovenata stručnog studija Promet

Popis promovenata stručnog studija Upravni studij

Popis promovenata specijalističkog stručnog studija Menadžment

 

Čestitke našim dragim kolegama!

Svečana promocija i dodjela dekanovih nagrada – 19.12.2014.

Svečana promocija 30 prvostupnika ekonomije koji su na Veleučilištu u Šibeniku završili preddiplomski stručni studij Menadžment i 26 prvostupnika javne uprave koji su na Veleučilištu u Šibeniku završili preddiplomski stručni studij Upravni studij u akademskoj godini 2013./2014. održana  je  u petak, 19. prosinca 2014. s početkom u 13:00 sati. Tijekom promocije dodijeljene su i nagrade najboljim studentima Veleučilišta u Šibeniku u ak. godini 2013./2014.

Čestitamo našim dragim kolegama!

Popis promovenata prvostupnika menadžmenta 19.12.2014.

Popis promovenata upravnog studija 19.12.2014.

Odluka o dodjeli dekanove nagrade za ak.god. 2013/2014.

Svečana promocija prvostupnika stručnog studija Menadžmenta – 21.11.2014.

Svečana promocija 82 prvostupnika ekonomije koji su na Veleučilištu u Šibeniku završili preddiplomski stručni studij Menadžment u akademskoj godini 2013./2014. održana je  u petak, 21. studenoga 2014. Čestitamo našim dragim kolegama!

Popis promovenata- stručni studij Menadžmenta

Svečana promocija specijalista studija  Menadžmenta i prvostupnika studija Prometa – 7.11.2014.

Svečana promocija 66 stručnih specijalista menadžmenta koji su na Veleučilištu u Šibeniku završili specijalistički diplomski stručni studij Menadžment  i 29 prvostupnika inženjera prometa koji su na Veleučilištu u Šibeniku završili preddiplomski stručni studij Promet u akademskoj godini 2013./2014. održana je dana 7. studenoga 2014.Čestitamo našim dragim kolegama!

Popis promovenata -Specijalistički studij

Popis promovenata – studij Prometa

Svečana promocija prvostupnika Upravnog studija – 24.10.2014.

Svečana promocija 98 prvostupnika javne uprave koji su na Veleučilištu u Šibeniku završili preddiplomski stručni studij Upravni studij u akademskoj godini 2013./2014. održana je dana 24. listopada 2014.
Čestitamo našim dragim kolegama!

Popis promovenata – Upravni studij

Svečana promocija prvostupnika stručnog studija Menadžmenta – 18.12.2013.

Svečana promocija 71  prvostupnika ekonomije koji su na Veleučilištu u Šibeniku završili preddiplomski stručni studij Menadžment  u akademskoj godini 2012./2013. održana je  dana 18. prosinca 2013. Čestitamo našim dragim kolegama!

Popis promovenata – 18.12.2013.