Webmail E-learningISVUStudomat

Upisi u 1. godinu stručnih studija

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PREDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA NA VELEUČILIŠTU U ŠIBENIKU _jesenski upisni rok

JESENSKI UPISNI ROK

Objava konačnih rang-lista: 19. 09. 2018. nakon 16:00 sati

Upisi na studij: 20. 09. 2018.

- Rješenja o prijelazu

Upis na studije obavlja se temeljem rješenja o prijelazu, kad se radi o kandidatu koji je prethodno studirao na nekom drugom studiju ove ili druge visokoobrazovne institucije. Prijave kandidata za upis u iduću akademsku godinu zaprimaju se tijekom akademske godine najkasnije do 1. rujna, a podnose se osobno ili preporučenom pošiljkom na: “Povjerenstvo za priznavanje prethodnog učenja”.

Informatički-menadžment-1

Promet

Turistički-menadžment-1

Upravni-studij