Webmail E-learningISVUStudomat

Uvjeti

Uvjet upisa na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment je završena preddiplomska razina studija (razina 6 HKO-a: sveučilišni preddiplomski studij ili stručni preddiplomski studij) koja je povezana s razinom 6 u EQF-u.