Webmail E-learningISVUStudomat

Nastavni plan 2016/2017

Povjeravanje nastave za preddiplomski stručni studij Menadžment, smjer Turistički menadžment u ak. godini 2016./2017.
NOSITELJ KOLEGIJ Predavanja Seminari Vježbe ECTS
sati tjedno sati tjedno sati tjedno
I. SEMESTAR
Sladoljev J. Osnove ekonomije 4 1 6
Perišić A. Matematika 2 2 6
Radić Lakoš T. Upravljanje okolišem 4 2 6
Acalin J. Informatika 2 2 6
Crnica G. Poslovni engleski jezik I 2 1 3
Crnica G. Poslovni njemački jezik I 2 1 3
Kardum Goleš I. Poslovni talijanski jezik I 2 1 3
II. SEMESTAR
Goleš D. Ekonomika trgovačkih društava 3 1 6
Beljo I. Financijska matematika 2 2 6
Zlatović D. Trgovačko pravo 3 1 6
Gaćina N. Tehnologija hrane i pića 4 2 6
Bratić I. Poslovni engleski jezik II 2 1 3
Crnica G. Poslovni njemački jezik II 2 1 3
Kardum Goleš I. Poslovni talijanski jezik II 2 1 3
III. SEMESTAR
Grubišić A. Osnove računovodstva 3 2 6
Sladoljev J. Menadžment 3 1 6
Šišara J. Marketing 3 1 6
Bratić I. Poslovni engleski jezik III 2 1 3
Crnica G. Poslovni njemački jezik III 2 1 3
Kardum Goleš I. Poslovni talijanski jezik III 2 1 3
Goleš D. Ekonomika neprofitnih organizacija 2 1 3
Zlatović D. Radno pravo 3 1 6
Poljičak I. Poslovno komuniciranje 2 2 5
Urem F. Odabrane teme i tehnologije iz područja World Wide Web-a 2 4 6
IV. SEMESTAR
Mečev D. Poslovna statistika 2 2 6
Grubišić A. Menadžersko računovodstvo 3 1 6
Šišara J. Teorija i organizacija turizma 3 1 6
Udovičić A. Poduzetništvo 3 2 6
Bratić I. Poslovni engleski jezik IV 2 1 3
Crnica G. Poslovni njemački jezik IV 2 1 3
Bratić I. Poslovni talijanski jezik IV 2 1 3
Mečev D. Ekonomija javnog sektora 3 1 4
Šišara J. Marketing menadžment 3 1 6
V. SEMESTAR
Deković Ž. Financijski menadžment 3 2 6
Udovičić A. Menadžment usluga 3 1 6
Razović M. Turističke agencije i turoperatori 3 1 6
Udovičić A. Poslovna organizacija 3 1 6
Goleš D. Upravljanje kvalitetom 3 1 6
Poljičak A.M. Promet u turizmu 3 1 6
Sladoljev J. Organizacija hotela i recepcijsko poslovanje 2 2 5
Livaja I. Upravljanje informacijskim uslugama 2 2 4
Poljičak I. Poslovno pregovaranje 3 4
VI. SEMESTAR
Poljičak I. Menadžment ljudskih resursa 3 1 5
Sladoljev J. Menadžment turističke destinacije 3 1 6
Udovičić A. / Sladoljev J. Stručna praksa 6
Završni rad 8
Mečev D. Nacionalna ekonomija Hrvatske 3 1 6
Goleš D. Kontroling 3 1 6

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi