Webmail E-learningISVUStudomat

Nastavni plan 2016/2017

Povjeravanje nastave za preddiplomski stručni studij Upravni studij u ak. godini 2016./2017.
NOSITELJ KOLEGIJ Predavanja Seminari Vježbe ECTS
sati tjedno sati tjedno sati tjedno
I. SEMESTAR
Grubić N. Osnove teorije države i prava 3 1 5
Rančić I. Uvod u upravu 3 2 6
Malenica I. Upravno pravo* 3 2 6
Grubić N. Ustavno pravo* 3 2 6
Mečev D. Upravna informatika sa statistikom I 2 1 4
Bratić I. Engleski jezik I* 2 3
II. SEMESTAR
Malenica I. Upravno pravo* 3 2 6
Grubić N. Ustavno pravo* 3 2 6
Runjić LJ. Upravni sustavi 3 2 6
Poljičak I. Sociologija uprave 3 1 5
Acalin J. Upravna informatika sa statistikom II 2*** 1 4
Bratić I. Engleski jezik I* 2 3
III. SEMESTAR
Malenica I. Upravno procesno pravo 4 2 7
Runjić LJ. Osnove međunarodnog prava 3 1 5
Runjić LJ. Upravni i pravni sustav EU 3 1 5
Mečev D. Financiranje javne uprave 3 1 5
Bratić I. Engleski jezik II* 2 3
Jurin Bakotić V. Uredsko poslovanje i korespondencija 3 1 5
IV. SEMESTAR
Malenica I. Sudski nadzor uprave 3 2 6
Rančić I. Nova javna uprava 3 1 6
Rančić I. Lokalna samouprava 3 1 5
Zlatović D. Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava 3 1 5
Bratić I. Engleski jezik II* 2 3
Jurin Bakotić V. Osnove građanskog prava 3 1 5
V. SEMESTAR**
MODUL A
Rančić I. Gospodarsko komunalno pravo 3 1 6
Jurin Bakotić V. Zmljišno-knjižno pravo 3 1 6
Livaja I. Baze podataka u upravi 3 1 6
Grubić N. Izborno pravo 3 1 6
MODUL B
Zlatović D. Upravljanje trgovačkim društvima 3 1 6
Jurin Bakotić V. Obiteljsko pravo s matičarstvom 3 1 6
Runjić LJ. Pravo međunarodnih organizacija 3 1 6
Poljičak I. Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi 3 1 6
VI. SEMESTAR
Malenica I. Upravna praksa 10
Završni rad 20
*Dvosemestralni predmeti (ista šifra i kratica – prikaz satnice i ECTS opterećenja u tablici prikazan je semestralno)
** U V. semestru studenti se odlučuju za upis predmeta iz jednog od dva modula. Minimalan broj studenata za izvođenje modula je 10.
*** 15 sati predavanja izvode se u jednoj grupi a 15 sati u 4 grupe

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi