Webmail E-learningISVUStudomat

Nastavni plan 2016/2017

Povjeravanje nastave za specijalistički diplomski stručni studij Menadžment u ak. godini 2016./2017.
NOSITELJ KOLEGIJ Predavanja Seminari Vježbe ECTS
sati tjedno sati tjedno sati tjedno
I. SEMESTAR
Perišić A. Statistika 3 2 6
Lugović G. Psihologija za menadžere 3 1 6
Poljičak A. Strategijski menadžment 3 1 6
Razović M. Inovacije i tehnološke strategije 3 1 6
Šišara J. Marketinško komuniciranje 2 2 6
Radić Lakoš T. Upotreba DDD i HACCP-a u hoteljerstvu 3 1 6
Gaćina N. Prehrana u turizmu 3 1 6
II. SEMESTAR
Mikulić Ž. Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje 3 2 6
Udovičić A. Menadžment rizika 3 1 6
Deković Ž. Operacijski menadžment 3 2 6
Lugović G. Menadžment konflikata 3 1 6
Lugović G. Poslovna etika 3 1 6
Poljičak A. Sustav javne nabave 2 2 6
Grubišić A. Upravljanje troškovima 3 1 6
III. SEMESTAR
Mikulić Ž. Poslovne simulacije 3 2 6
Lugović G. Metode znanstvenog istraživanja 3 1 6
Čala I. Gospodarenje imovinom 3 1 6
Urem F. Softversko inženjerstvo 3 1 6
Zlatović D./ Urem F. Intelektualno vlasništvo i informacijski sustavi 3 1 6
Poljičak I. Upravljanje EU projektima 2 2 6
Marguš D. Menadžment zaštićenih područja 2 1 1 6
IV. SEMESTAR
Udovičić A. Stručna praksa 10
Završni rad 20

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi