Webmail E-learningISVUStudomat

Nastavnici

IME I PREZIME NASTAVNIKANASTAVNI PREDMETKONTAKT E-MAILKONZULTACIJE
Jerko Acalin,dipl.ing.,
pred.
Upravna informatika sa statistikom 2jerko.acalin@vus.hrKabinet 6,
utorak, 17:30
četvrtak, 17:30
Ivana Bratić,prof.,pred.Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
bratic@vus.hrKabinet 15,
SRIJEDA,
od 11:00 do 12:00 sati.
mr.sc. Nado Grubić,
v.pred.
Osnove teorije države i prava
Ustavno pravo
Izborno pravo
Kabinet C
četvrtak,
13:45-14:45 sati
Vesna Jurin Bakotić,
mag.iur.,pred.
Osnove građanskog prava
Zemljišnoknjižno pravo
Uredsko poslovanje i korespodencija
vjbakotic@vus.hrKabinet 12/II (zgrada Veleučilišta u Šibeniku)

srijeda, 11:00-12:00
mr.sc. Ivan Livaja,
pred.
Baze podataka u upraviilivaja@vus.hrKabinet 11,
srijeda, 11:00-12:00
Ivan Malenica,
mag.iur., v. pred.
Upravno pravo
Upravno procesno pravo
ivanm@vus.hrKabinet C,
ponedjeljak, 12:00-13:00

Dijana Mečev,
univ.spec.oec.,
v. pred.
Upravna informatika sa statistikom 1
Financiranje javne uprave
dijana@vus.hrKabinet 2,

Petak, 12:00-13:00
dr.sc. Ivica Poljičak,
prof. v. š.
Sociologija uprave
Upravljanje ljudskim
potencijalima u javnoj upravi
poljicak@vus.hrKabinet 13,
prema terminu predavanja i ispita
Ivan Rančić,mag. iur.,
v. pred.
Uvod u upravu
Nova javna uprava
Lokalna samouprava
Gospodarsko i komunalno pravo
irancic@vus.hrkabinet C,
utorak 11:30-12:15
dr.sc. Ljubo Runjić,
v. pred.
Upravni sustavi
Osnove međunarodnog prava
Upravni pravni sustav EU
Pravo međunarodnih organizacija
runjic@vus.hrkabinet C,
ponedjeljak 12:00-12:30
dr.sc. Frane Urem,
prof. v. š.
Baze podataka u upravifrane.urem@vus.hrKabinet 6,
srijeda, 13:00-14:00
doc.dr.sc. Dragan Zlatović,
prof. v. š.
Osnove građanskog prava
Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava
Upravljanje trgovačkim društvima
zlatovic@vus.hrKabinet 13,
ponedjeljak, 13:00-14:00
Jelena Žaja, mag. oec.,
asistent
Financiranje javne upravejzaja@vus.hrKabinet 2

utorak, 13:00-14:00
Sanja Veštić,
mag. iur, asistent
Upravno pravo
- Upravno procesno pravo
- Sudski nadzor uprave
- Osnove teorije države i prava
- Ustavno pravo
svestic@vus.hr