Webmail E-learningISVUStudomat

O veleučilištu

Veleučilište u Šibeniku pravi je izbor za kvalitetno studiranje. Nastava na stručnim studijima održava se po standardima Bolonjskog procesa u suvremeno opremljenim nastavnim prostorima, a zvanja koja ćete steći omogućavaju vam kvalitetno zapošljavanje. Kroz kvalitetne studijske programe i suvremene nastavne metode naučit ćete kritički razmišljati, uspješno komunicirati, donositi odluke, uspješno voditi tvrtke i upravljati razvojem lokalne i nacionalne zajednice.

Cilj Veleučilišta je uspješna integracija u europski obrazovni prostor, pa u svoje aktivnosti uvodi međunarodno priznate norme i obrazovne standarde te se kontinuirano usavršava i poboljšava s aspekta kadrova, projekata i studijskih programa.

STUDIJSKI PROGRAMI KOJI SE IZVODE NA VELEUČILIŠTU U ŠIBENIKU SU:

Preddiplomski stručni studij Menadžment

smjer

Turistički menadžment

trajanje

6 semestara

stručni naziv

prvostupnik (baccalaureus) ekonomije za turistički menadžment

smjer

Informatički menadžment

trajanje

6 semestara

stručni naziv

prvostupnik (baccalaureus) ekonomije za informatički menadžment
Preddiplomski stručni studij Promet

smjer

Cestovni promet

trajanje

6 semestara

stručni naziv

prvostupnik (baccalaureus) inženjer cestovnog prometa

smjer

Poštanski promet

trajanje

6 semestara

stručni naziv

prvostupnik (baccalaureus) inženjer poštanskog prometa
Preddiplomski stručni studij Upravni studij

trajanje

6 semestara

stručni naziv

prvostupnik (baccalaureus) javne uprave
Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

trajanje

4 semestra

stručni naziv

specijalist ekonomije za menadžment

STUDENTSKI STANDARD

Uz sudjelovanje na klasičnoj nastavi studentima se omogućava aktivno sudjelovanje u terenskoj nastavi, znanstveno-stručnim konferencijama i sportskim aktivnostima, a kroz aktivan rad u Studentskom zboru Veleučilišta u Šibeniku i participacija u radu svih tijela Veleučilišta. Studentima su osigurani najbolji uvjeti studentskog standarda od studentskog doma i knjižnice pa do novog studentskog restorana.


MISIJA
: Kroz kvalitetne studijske programe i znanstveno stručni rad na najvišoj razini kvalitete i izvrsnosti obrazujemo samostalne, pouzdane i društveno odgovorne nositelje budućeg razvoja lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice. Veleučilište u Šibeniku treba postati središnje mjesto edukacije i znanja kako Grada tako i Županije iz kojega će se pokretati sve inovacije i znanstveno stručni programi u suradnji s lokalnim gospodarstvom i lokalnom upravom.

VIZIJA:  Veleučilište u Šibeniku će biti integrirano sa ostalim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i međunarodnom okruženju, te pouzdan partner gospodarstvu i studentima. Veleučilište će za svoje aktivnosti primjenjivati međunarodno priznate norme i standarde te se kontinuirano usavršavati i poboljšavati s aspekta studijskih programa, projekata i kadrova.