Webmail E-learningISVUStudomat

IPA Projekt 1

PROJEKT
Usvajanje principa HKO-a u sustavu visokog obrazovanja u sektoru turizma
Adoption of CROQF principles in Tourism sector of higher education in Croatia
IPA4.1.3.1.06.01.c11

Vrsta projekta
IPA IV Razvoj ljudskih potencijala
Daljnji razvoj i implementacija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Period provedbe
19.08.2013.  -   19.02.2015.

Financijska vrijednost projekta
356.870,43 EUR

Stopa EU sufinanciranja
85,55%

Nositelj projekta
Visoka poslovna škola Libertas

Partneri u projektu
Veleučilište u Šibeniku
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske

Ciljevi projekta
Poduprijeti razvoj i implementaciju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u
visoko obrazovanje. Razvoj standarda kvalifikacije u visokom obrazovanju u
turističkom sektoru u suradnji sa svim važnim dionicima.
Potpuna prilagodba turističkih studijskih programa 4 visokoobrazovne
ustanove s principima HKO-a.
Razvoj inovativnih elemenata u području turističke edukacije.