Webmail E-learningISVUStudomat

Zaštita osobnih podataka

Sukladno članku 18.a stavak 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) objavljuju se službeni kontakti službenika za zaštitu osobnih podataka Veleučilišta u Šibeniku:

Mia Lemac, spec. admin. publ.
Veleučilište u Šibeniku
Trg Andrije Hebranga 11, 22000 Šibenik
szop@vus.hr
tel. +385 22 311 071

OBAVIJEST O STUPANJU NA SNAGU UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
od 27. travnja 2016.
o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
Nastavno na Uredbu EU 2016/679 o zaštiti podataka koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine Veleučilište u Šibeniku usklađuje poslovanje kako bi svim svojim studentima, zaposlenicima, vanjskim suradnicima, gospodarskim subjektima, javnim ustanovama, državnim institucijama i drugima omogućila adekvatnu zaštitu osobnih podataka te bila transparentna u korištenju istih.
Uredba o zaštiti osobnih podataka možete pronaći na poveznici: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka se nalazu u Narodnim Novinama 42/2018 na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka na Veleučilištu u Šibeniku možete pronaći na ovom linku.

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi