Webmail E-learningISVUStudomat

Informatička sekcija

Informatička sekcija okuplja zaljubljenike u informatiku i nove tehnologije. Zadužena je za izradu i održavanje weba Veleučilišta u Šibeniku, umrežavanje i održavanje mreže VUŠ-a, održavanje računala i računalne opreme, te drugih poslova uz stručnu pomoć Službe za informatičku potporu i nastavnika informatičke grupe predmeta. Sekcija se sastaje od jednom do tri puta tjedno, ovisno o potrebi. Prvi članovi sekcije, ujedno i autori nove web stranice su: Nikola Poljak, Mario Ivić, Josip Erceg, Hrvoje Vukorepa, Hrvoje Smoljan i Matija Blaće.

Članovi sekcije:

Predsjednik:

Nikola Poljak

Zamjenik predsjednika:

Mario Ivić

Članovi:

Josip Erceg

Hrvoje Vukorepa

Hrvoje Smoljan

Matija Blaće

Kontakt:  npoljak@vus.hr