Webmail E-learningISVUStudomat

Nastavni plan 2013/2014

1. semestar – Informatički menadžment

[table "8" not found /]

2. semestar – Informatički menadžment

NOSITELJ PREDMETANASTAVNI PREDMET
TJEDNO OPTEREĆENJE
(P+S+V)
ECTS
GOLEŠ D.Ekonomika trgovačkih društava3/1/06Obvezni
KOCEIĆ BILAN N./PERIŠIĆ A.Financijska matematika2/0/27Obvezni
ZLATOVIĆ D./ JURIN BAKOTIĆ V.Trgovačko pravo3/1/06Obvezni
MIKULIĆ Ž.Osnove programiranja2/0/24Obvezni
RADIĆ LAKOŠ T.Informatičke tehnologije i zaštita okoliša2/1/03Obvezni
BRATIĆ I.Poslovni engleski 22/0/13Izborni
CRNICA G.Poslovni njemački 22/0/13Izborni
KARDUM GOLEŠ I.Poslovni talijanski 22/0/13Izborni

3. semestar – Informatički menadžment

NOSITELJ PREDMETANASTAVNI PREDMETTJEDNO OPTEREĆENJE
(P+S+V)
ECTS
GRUBIŠIĆ A.Osnove računovodstva3/1/17
SLADOLJEV J.Menadžment3/1/06
UREM F.Objektivno orijentirano programiranje2/0/46
BRATIĆ I.Poslovni engleski 32/0/13
CRNICA G.Poslovni njemački 32/0/13
KARDUM GOLEŠ I.Poslovni talijanski 32/0/13
POLJIČAK I.Poslovno komuniciranje2/2/05
ZLATOVIĆ D./ JURIN BAKOTIĆ V.Radno pravo3/1/06
MEČEV D.Javne financije2/0/24

4. semestar – Informatički menadžment

NOSITELJ PREDMETANASTAVNI PREDMETTJEDNO OPTEREĆENJE
(P+S+V)
ECTS
MEČEV D.Poslovna statistika2/0/26Obvezni
MILETA D.E-poslovanje3/0/16Obvezni
UREM F./ LIVAJA I.Uvod u baze podataka2/0/23Obvezni
MIKULIĆ Ž./MATOŠIN J.Uvod u računalne mreže2/0/23Obvezni
BRATIĆ I.Poslovni engleski 42/0/13Izborni
CRNICA G.Poslovni njemački 42/0/13Izborni
KARDUM GOLEŠ I.Poslovni talijanski 42/0/13Izborni
MIKULIĆ Ž./ MATOŠIN J.Operacijski sustavi2/0/13Obvezni
UDOVIČIĆ A.Poduzetništvo3/2/06Izborni
ŠIŠARA J.Marketing menadžment3/1/06Izborni
UDOVIČIĆ A.Poslovna organizacija3/1/06Izborni

5. semestar – Informatički menadžment

NOSITELJ PREDMETANASTAVNI PREDMETTJEDNO OPTEREĆENJE
(P+S+V)
ECTS
DEKOVIĆ Ž./ŠIŠARA J.Financijski menadžment3/1/06Obvezni
UREM F./ŠIKIĆ D. Baze podataka3/0/510Obvezni
UREM F./MATOŠIN J.Računalne mreže2/0/24Obvezni
POLJIČAK I.Poslovno pregovaranje3/0/04Izborni
GOLEŠ D.Upravljanje kvalitetom2/2/06Izborni

6. semestar – Informatički menadžment

NOSITELJ PREDMETANASTAVNI PREDMETTJEDNO OPTEREĆENJE
(P+S+V)
ECTS
POLJIČAK I.Menadžment ljudskih resursa3/1/05Obvezni
UREM F./ ŠIKIĆ D.Projektiranje i analiza IS2/0/46Obvezni
MIKULIĆ Ž./ ACALIN J.Poslovni informacijski sustavi2/0/24Obvezni
Završni rad8Obvezni
MEČEV D.Nacionalna ekonomija Hrvatske3/1/06Izborni
GOLEŠ D.Kontroling3/1/06Izborni
GRUBIŠIĆ A.Financijske institucije i tržišta3/0/05Izborni