Webmail E-learningISVUStudomat

Nastavni plan 2014/2015

1. SEMESTAR

NOSITELJ PREDMETA
NASTAVNI PREDMETTJEDNO OPTEREĆENJE
(P+S+V)
ECTS
SLADOLJEV J.Osnove ekonomije4/1/07obvezni
PERIŠIĆ A.Matematiika2/0/27obvezni
MIKULIĆ Ž.Građa računala i operacijski sustavi4/0/48obvezni
ACALIN J.Informatika2/0/26obvezni
BRATIĆ I.Poslovni engleski 12/0/13izborni
CRNICA D.Polsovni njemački 12/0/13izborni
KARDUM GOLEŠ I.Poslovni talijanski jezik 12/0/13izborni
2. SEMESTAR

NOSITELJ PREDMETA
NASTAVNI PREDMETTJEDNO OPTEREĆENJEECTS
GOLEŠ D.Ekonomika trgovačkih društava3/1/06obvezni
BELJO I.Financijska matematika2/0/27obvezni
ZLATOVIĆ D.Trgovačko pravo3/1/06obvezni
MIKULIĆ Ž.Osnove programiranja2/0/24obvezni
RADIĆ LAKOŠ T.Informatičke tehnologije i zaštita okoliša2/1/03obvezni
BRATIĆ I.Poslovni engleski 22/0/13izborni
CRNICA G.Poslovni njemački 22/0/13izborni
KARDUM GOLEŠ I.Poslovni talijanski 22/0/13izborni
3. SEMESTAR

NOSITELJ PREDMETA
NASTAVNI PREDMETTJEDNO OPTEREĆENJEECTS
GRUBIŠIĆ A.Osnove računovodstva3/0/27obvezni
SLADOLJEV J.Menadžment3/1/06obvezni
UREM F.Objektno orijentirano programiranje2/0/46obvezni
BRATIĆ I.Poslovni engleski 32/0/13izborni
CRNICA G.Poslovni njemački 32/0/13izborni
KARDUM GOLEŠ I.Poslovni talijanski 32/0/13izborni
POLJIČAK I.Poslovno komuniciranje2/2/05izborni
ZLATOVIĆ D.Radno pravo3/1/06izborni
GOLEŠ D.Ekonomika neprofitnih organizacija2/0/13izborni
4. SEMESTAR

NOSITELJ PREDMETA
NASTAVNI PREDMETTJEDNO OPTEREĆENJEECTS
MEČEV D.Poslovna statistika2/0/26obvezni
GRUBIŠIĆ A.Menadžersko računovodstvo3/0/16obvezni
MILETA D.E - Poslovanje3/1/06obvezni
UREM F.Uvod u baze podataka2/0/23obvezni
MIKULIĆ Ž./MATOŠIN J.Uvod u računalne mreže2/0/23obvezni
MIKULIĆ Ž.Operacijski sustavi2/0/13obvezni
BRATIĆ I.Poslovni engleski 42/0/13izborni
CRNICA G.Poslovni njemački 42/0/13izborni
KARDUM GOLEŠ I.Poslovni talijanksi 42/0/13izborni
MEČEV D.Ekonomija javnog sektora3/0/14izborni
UDOVIČIĆ A.Poduzetništvo3/2/06izborni
5. SEMESTAR

NOSITELJ PREDMETA
NASTAVNI PREDMETTJEDNO OPTEREĆENJEECTS
DEKOVIĆ Ž.Financijski menadžment3/0/26obvezni
UREM F.Baze podataka3/0/510obvezni
UREM F.Računalne mreže2/0/24obvezni
POLJIČAK I.Poslovno pregovaranje34izborni
UDOVIČIĆ A.Poslovna organizacija3/1/06izborni
GOLEŠ D.Upravljanje kvalitetom3/1/06izborni
6. SEMESTAR

NOSITELJ PREDMETA
POLJIČAK I.Menadžment ljudskih resursa3/1/05obvezni
UREM F.Projektiranje i analiza IS2/0/46obvezni
MIKULIĆ Ž.Poslovni informacijski sustavi2/0/24obvezni
GOLEŠ D.Kontroling3/1/06izborni
GRUBIŠIĆ A.Financijske institucije i tržišta35izborni
ŠIŠARA J.Marketing menadžment3/1/06izborni
MEČEV D.Nacionalna ekonomija Hrvatske3/1/06izborni
ZAVRŠNI RAD8obvezni