Webmail E-learningISVUStudomat

Nastavni plan 2013/2014

1. semestar – Spec. dipl. stručni studij menadžment

NOSITELJ PREDMETANASTAVNI PREDMETTJEDNO OPTEREĆENJE
(P+S+V)
ECTS
LUGOVIĆ G.Psihologija za menadžere3/1/06Obvezni
POLJIČAK A.Strategijski menadžment3/1/06Obvezni
PERIŠIĆ A.Statistika*3/0/26Obvezni
Izborni kolegij 1min. 6
Izborni kolegij 2min. 6

2. semestar – Spec. dipl. stručni studij menadžment

NOSITELJ PREDMETANASTAVNI PREDMETTJEDNO OPTEREĆENJE
(P+S+V)
ECTS
LUGOVIĆ G.Menadžment konflikata3/1/06Obvezni
MIKULIĆ Ž./PERIŠIĆ A.Kvantit. metode za poslovno odlučivanje3/0/16Obvezni
DEKOVIĆ Ž./ŠIŠARA J.Operacijski menadžment3/1/06Obvezni
Izborni kolegij 1min. 6
Izborni kolegij 2min. 6

3. semestar – Spec. dipl. stručni studij menadžment

NOSITELJ PREDMETANASTAVNI PREDMETTJEDNO OPTEREĆENJE
(P+S+V)
ECTS
MIKULIĆ Ž. /MEČEV D.Poslovne simulacije3/1/06Obvezni
PERIŠIĆ A.Statistika*3/0/26Obvezni
Izborni kolegij 13/1/0min. 6
Izborni kolegij 23/1/0min. 6
Izborni kolegij 33/1/0min. 6

4. semestar – Spec. dipl. stručni studij menadžment

NOSITELJ PREDMETANASTAVNI PREDMETTJEDNO OPTEREĆENJE
(P+S+V)
ECTS
Završni rad30

IZBORNI KOLEGIJI ZIMSKOG SEMESTRA

NOSITELJ PREDMETANASTAVNI PREDMETTJEDNO OPTEREĆENJE
(P+S+V)
ECTS
ČALA I. Gospodarenje imovinom 3/16
ŠIŠARA J. Marketinško komuniciranje2/26
GAĆINA N. Prehrana u turizmu3/16
RADIĆ LAKOŠ T.Upotreba DDD i HACCP-a u hoteljerstvu3/16
MARGUŠ D.Menadžment zaštićenih područja*2/26
RAZOVIĆ M.Metode znanstvenog istraživanja*3/16
ŽILIĆ I.Inovacije i tehnološke strategije*3/16
DOMAZET/POLJAKPoslovna etika**3/16

* Obvezni izborni kolegij

** Studenti mogu izabrati kolegij koji nisu birali kao izborni u I semestru

IZBORNI KOLEGIJI LJETNOG SEMESTRA

NOSITELJ PREDMETANASTAVNI PREDMETTJEDNO OPTEREĆENJE
(P+S+V)
ECTS
POLJIČAK A.Sustav javne nabave30/0/306
UDOVIČIĆ A.Menadžment rizika 45/15/06
UREM F.Softversko inženjerstvo45/0/156
ŽILIĆ I.Društveno odgovorno poslovanje30/30/06
PERIŠIĆ A.Upravljanje troškovima*45/15/06
BARIČEVIĆ H.Promet u turizmu*45/15/06

* Prijedlog VO da se navedeni kolegiji ne izvode u ak. god. 2013./2014.