Webmail E-learningISVUStudomat

Nastavni plan 2014/2015

1.semestar


NOSITELJ PREDMETA
NASTAVNI PREDMETTJEDNO OPTEREĆENJE
(P+S+V)
ECTS
GRUBIĆ N./Osnove teorije države i prava3/0/15
RANČIĆ I.Uvod u upravu3/0/26
MALENICA I.Upravno pravo3/0/26
GRUBIĆ N.Ustavno pravo3/0/26
MEČEV D.Upravna informatika sa statistikom 12/0/14
BRATIĆ I.Engleski jezik 12/0/03
2.semestar


NOSITELJ PREDMETA
NASTAVNI PREDMETTJEDNO OPTEREĆENJE
(P+S+V)
ECTS
RUNJIĆ LJ.Upravni sustavi3/0/26
POLJIČAK I.Sociologija uprave3/0/15
GRUBIĆ N.Ustavno pravo3/0/26
MALENICA I.Upravno pravo3/0/26
ACALIN J.Upravna informatika sa statistikom 22/0/14
BRATIĆ I.Engleskli jezik 12/0/03
3. semestar


NOSITELJ PREDMETA
NASTAVNI PREDMETTJEDNO OPTEREĆENJE
(P+S+V)
ECTS
MEČEV D.Financiranje javne uprave3/0/15
RUNJIĆ LJ.Osnove međunarodnog prava3/0/15
MALENICA I.Upravno procesno pravo4/0/27
ZLATOVIĆ D. /
JURIN BAKOTIĆ V.
Osnove građanskog prava3/0/15
BRATIĆ I.Engleski jezik 22/0/03
RUNJIĆ LJ.Upravni i pravni sustav EU3/0/15
4. semestar

NOSITELJ PREDMETA
NASTAVNI PREDMETTJEDNO OPTEREĆENJE
(P+S+V)
ECTS
RANČIĆ I.Lokalna samouprava3/0/15
MALENICA I.Upravno procesno pravo3/0/26
ZLATOVIĆ D.Osnove radnog, soc. i službeničkog prava3/0/15
BRATIĆ I.Engleski jezik 22/0/03
MALENICA I. / JURIN BAKOTIĆ V.Uredsko poslovanje i korespondencija3/0/15
RANČIĆ I.Nova javna uprava3/0/26
5. semestar
Napomena: svi su kolegiji izborni,studenti biraju 5 kolegija


NOSITELJ PREDMETA
NAZIV PREDMETATJEDNO OPTEREĆENJE
(P+S+V)
ECTS
RUNJIĆ LJ.
Pravo međunarodnih organizacija
3/0/16
POLJIČAK I.Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi3/0/16
RANČIĆ I.Gospodarsko i komunalno pravo3/0/16
ZLATOVIĆ D.Upravljanje trgovačkim društvima3/0/16
GRUBIĆ N.Izborno pravo3/0/16
UREM F./LIVAJA I.Baze podataka u upravi3/0/16
RANČIĆ I./JURIN.
BAKOTIĆ V.
Zemljišno-knjižno pravo3/0/16
6. semestar


NOSITELJ PREDMETA


NASTAVNI PREDMET


TJEDNO OPTEREĆENJE
(P+S+V)


ECTS
JURIN BAKOTIĆ V.Upravna praksa10
Završni rad20