Webmail E-learningISVUStudomat

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

dr. sc. Frane Urem, prof. v. š., prodekan za poslovanje, predsjednik

Dijana Mečev, univ.spec.oec., v. pred., član

Nives Paškov, dipl.bibl.,  član

dr. sc. Ivica Poljičak, v.pred., član

doc. dr. sc. Dragan Zlatović, prof. v. š., član