Webmail E-learningISVUStudomat

Odluke

Odluka_dekanski ispitni rok

Odluka_nastavno osoblje nastava

Odluka_stručno usavršavanje nenastavnog i nastavnog osoblje

Odluka_studenti studijski boravak i stručna praksa

Odluka imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka

Akademski kalendar 2018 2019

Odluka o dodjeli Dekanove nagrade za ak god 2016-2017

Odluka o provođenju studentske ankete

Odluka_nadoknada nastave

Odluka_izvanredni ispitni rok

Odluka o akademskom kalendaru za akademsku 2018./2019.

Odluka o linearnom modelu studiranja na Veleuečilištu u Šibeniku

Odluka o troškovima upisa, participaciji redovitih studenata u troškovima studija i školarini izvanrednih studenata

Odluka o upisnoj kvoti na preddiplomskim stručnim studijima u akademskoj godini 2018./2019.

Odluka o održavanju izvanrednog ispitnog roka – prosinac 2017.

Odluka o dodjeli stipendija studentima u stanju socijalne potrebe

Odluka o dodjeli stipendija izvrsnim studentima u akademskoj godini 2017./2018.

Odluka o održavanju izvanrednog (dekanskog) ispitnog roka u akademskoj godini 2016./2017.

Odluka o kriterijima upisa na preddiplomske stručne studije (2017-2018)

Odluka o kriterijima upisa – specijalistički diplomski stručni studij Menadžment (2017-2018)

Odluka o akademskom kalendaru za akademsku godinu 2017./2018.

Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija izvrsnim studentima

Odluka o participaciji redovitih studenata treće godine preddiplomskih stručnih studija u troąkovima studija i visini ąkolarina za upis u drugu i treću godinu studija

Odluka o troškovima upisa 

Odluka o linearnom modelu studiranja na Veleučilištu u Šibeniku

Odluka o troškovima upisa, participaciji redovitih studenata u troškovima studija i visini školarine za upis u prvu godinu stručnih studija

Odluka o kriterijima za upis na studij 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za dekanovu nagradu 

Odluka o imenovanju članova u Povjerenstvo za završni rad

Odluka o troškovima upisa, participaciji redovitih studenata u troškovima studija i visini školarina za upis u prvu godinu preddiplomskih stručnih i specijalističkog diplomskog stručnog studija u akdemskoj godini 2015./2016. godini

Odluka o linearnom modelu studiranja na Veleučilištu u Šibeniku

Odluka_Zahtjev_za_upis_na_studij_temeljem_Rješenja_o_prijelazu_više_od_5 god.

Odluka_Zahtjev_za_upis_na_studij_temeljem_Rješenja_o_prijelazu

Odluka o visini novčanog iznosa nagrade Veleučilišta

Odluka o imenovanju članova u Povjerenstvo za nagrađivanje studenata

Odluka o izbornim predmetima

Odluka o imenovanju programskog odbora 

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija

Odluka o dodjeljivanju državnih stipendija

Odluka o imenovanju Povjerenstva za Unutarnju prosudbu

Odluka o imenovanju Povjerenstva za ECTS bodove

Odluka o imenovanju članova u Povjerenstvo za priznavanje prethodnog učenja

Odluka o imenovanju Obrazovnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku

Odluka o imenovanju Odbora za provođenje studentske ankete

Odluka o upisnim kvotama 2015/2016.

Odluka o izboru Povjerenstva za izdavačku djelatnost

Odluka o autorskim naknadama i ugovorima o djelu