Webmail E-learningISVUStudomat

Menadžment

Stručni studij Menadžment

Smjer: TURISTIČKI MENADŽMENT

Smjer: INFORMATIČKI MENADŽMENT

Program stručnog studija Menadžment sa smjerovima turistički menadžment i informatički menadžment namijenjen je obrazovanju menadžera za srednje i više upravljačke funkcije u turističkim poduzećima i drugim poslovnim sustavima.  Zbog značajnog udjela ekonomskih obrazovnih sadržaja, polaznici studija obrazovanina ovaj način mogu uspješno obavljati sve poslove za koje su potrebne kompetencije poslovne ekonomije i ekonomske analize.

Misija stručnog studija Menadžment

Obrazovanje studenata za aktivnosti menadžmenta temeljenih na analizi ekonomskih pokazatelja poslovne aktivnosti, odnosno za aktivnosti menadžmenta informatičkih projekata i implementacije poslovnih informacijskih sustava, uz suvremeni nivo osjetljivosti o ekološkim posljedicama poslovnih aktivnosti, upravljanju okolišem i humanom menadžmentu kroz zakonito poslovanje i poštovanje ljudskih prava.

Stručni studij sastoji se od šest  semestara. Studentima se nud visok stupanj mobilnosti kroz izbor programskih sadržaja studija prema afinitetima studenata uz zadržavanje opsega stručnih znanja koje osigurava programska jezgra studija. Nakon položenih svih upisanih nastavnih predmeta i obranjenog završnog rada stječe se stručni naziv: stručni /a prvostupnik / ca (baccalaureus / a) ekonomije (bacc. oec.)