Webmail E-learningISVUStudomat

Oglasna ploča

OBAVIJEST ZA SUDENTE 3. GODINE PREDDIPLOMSKOG STUDIJA TURISTIČKOG MENADŽMENTA

Poštovane kolege,

svi studenti koji su upisani u 3. godinu (bilo 1. put ili kao ponavljači)  od početka akademske godine 2017/2018. imaju za referenta Helenu Mioč (email hela@vus.hr).

Molim vas da se bez ustručavanja javite ili u radno vrijeme referade ili na gore navedeni email.

VAŽNA NAPOMENA ZA PONAVLJAČE 3. GODINE VEZANA ZA PRIJAVU ZR-a

Ponavljači ne mogu izabrati mentora preko ISVU-a nego se moraju dogovoriti sa predmetnim nastavnikom i sa ispunjenim i potpisanim obrascem ZR-1 doći u referadu kako bi ih se u sustavu evidentiralo.

 

 

 

 

 

 

Obavijest studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment

Treći sastanak sa studentima održat će se u utorak 07.03.2017. u 8:30 u predavaonici H.

Voditeljica studijske godine, Jelena Šišara, univ.spec.oec., v. pred.

VAŽNO ! Obavijest studentima 3. godine preddiplomskog stručnog studija smjer Turistički menadžment

Prvi sastanak sa studentima 3. godine vezano za njihova prava i obveze tijekom studija odgađa se za petak, 21. listopada 2016. u 14:00 u predavaonici “H”.

 

 

Obavijest o novom radnom vremenu studentske referade

Od ponedjeljka, 12. listopada 2015. studentska referada ima novo radno vrijeme sa studentima. Obavijest pogledajte u prilogu.

Mirjana Jelinčić, dipl.oec.
Referent
Uredovno vrijeme za studente Preddiplomskog stručnog studija Menadžment, smjer: TURISTIČKI MENADŽMENT

Ponedjeljak, srijeda, petak 10:00 – 12:00
Utorak, četvrtak 13:00 – 15:00
Utorak 17:00 – 19:00

e-mail: mirjana@vus.hr

Odluka o upisu broja kolegija stranog jezika

ODLUKA o upisu izbornih kolegija