Webmail E-learningISVUStudomat

Osnivanje i opće informacije

ŠTO JE UDRUGA “ALUMNI VUŠ”?

Udruga Alumni Veleučilišta u Šibeniku je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi oni koji su diplomirali na Veleučilištu u Šibeniku i studenti koji su diplomirali na drugoj visokoškolskoj ustanovi, a stručno i radno su povezani sa Veleučilištem u Šibeniku.  Svrha ove Udruge jest da se povežu sve generacije studenat, koji su diplomirali na Veleučilišta u Šibeniku radi ostvarivanja njihove trajne i uzajamne zajedničke koristi i interesa.

Osnivačka Skupština                              

Osnivačka Skupština Udruge diplomiranih studenata Veleučilišta u Šibeniku “Alumni VUŠ” održana je 14. studenog 2008. godine. Na Osnivačkoj skupštini bilo je 14 bivših studenata Veleučilišta u Šibeniku. Na njoj je usvojen Statut Udruge i izabrani članovi u tijela Udruge.

Svečana Skupština

Svečana Skupština Udruge diplomiranih studenata  Veleučilišta u Šibeniku “Alumni VUŠ” održana je 19. prosinca 2008. godine. . Na Svečanoj skupštini bilo je više od 130 bivših studenata i njihovih profesora. Kao posebni gosti bili su nadzočni župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk, gradonačelnica grada Šibenika Nediljka Klarić i dogradonačelnik grada Šibenika Tomislav Ninić. Na sjednici su se izložili ciljevi i djelatnosti Udruge, tijela Udruge, te obveze i prava članova. Svečanu Skupštinu vodila je predsjednica Udruge, a studentima su se srdačno obratili dekan Veleučilišta u Šibeniku prof. dr. sc. Marko Radačić, župan Šibensko-kninske županije, gradonačelnica grada Šibenika, te prodekan za nastavu Želimir Mikulić. Bivši studenti su dobili skraćenu verziju Statuta Udruge, a nakon svačane Skupštine su ispunili pristupnice, kojima su i formalno postali članovi Udruge. Kao poseban gost na Skupštini  bio je i glazbeni tenor Hrid Matić.

Registracija

Rješenje o registraciji Udruge doneseno je 11.02.2009. godine.

Naziv Udruge je:
UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU “ALUMNI VUŠ”

Skraćeni naziv udruge je:
“ALUMNI VUŠ” (Veleučilište u Šibeniku)

ORGANI UPRAVLJANJA

04. listopada 2016. g. održana je izborna Skupština, izabrano je novo predsjedništvo te članovi Upravnog i Nadzornog odbora kako slijedi:

 • Predsjednica Udruge – Ankica Arbutina, bacc.oec.
 • Dopredsjednica Udruge – Jasmina Župčić, struč.spec.oec.
 • Tajnik Udruge – Josip Jerčić, bacc.ing.traff.                                                                                                  
 • Upravni odbor:                                                                                                                                               
  • Ankica Arbutina, bacc.oec.
  • Anita Grubišić, mag.oec.,viš.pred.
  • mr.sc., viš.pred. Petar Gardijan
  • Branimir Maretić, bacc.ing.traff.
  • Vinko Livaković, struč.spec.oec.

Nadzorni odbor:

 • Predsjednik NO: Matija Blaće, bacc.oec.
 • Članovi NO:
  • Luka Banić, bacc.oec.
  • Ivan Bumbak, bacc.oec.
 • Likvidator:
  • Tomislav Blažević, struč.spec.oec.

Tijela Udruge čine Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Predsjednik, Dopredsjednik, tajnik i likvidator.