Webmail E-learningISVUStudomat

Nastavni plan 2015/2016

OBVEZNI/IZBORNINOSITELJKOLEGIJNASTAVNIK -
PREDAVANJA
NASTAVNIK-
VJEŽBE/SEMINARI
PREDAVANJA/sati tjedno
SEMINARI/sati tjedno
VJEŽBE/sati tjedno
ECTS
I. SEMESTAR
OBVEZNISladoljev J.Osnove ekonomije *Sladoljev J.Sladoljev J.4/0/16
OBVEZNIPerišić A.Matematika*Perišić A.Perišić A.2/0/26
OBVEZNIAcalin J.Informatika *Matošin J.Matošin J.2/0/26
OBVEZNIMikulić Ž.Osnove programiranjaMikulić Ž.Mikulić Ž.2/0/35
OBVEZNIMikulić Ž.Uvod u računalnu znanostMikulić Ž.Mikulić Ž.2/0/24
OBVEZNIBratić I.Poslovni engleski jezik 1 *Bratić I.Bratić I.2/0/13
IZBORNICrnica G.Poslovni njemački 1**Crnica G.Crnica G.2/0/13
IZBORNIKardum Goleš I.Poslovni talijanski 1**Kardum Goleš I.Kardum Goleš I.2/0/13
II. SEMESTAR
ObvezniGoleš D.Ekonomika trgovačkih društava *Goleš D.Goleš D.3/1/06
ObvezniBeljo I.Financijska matematikaBeljo I.Beljo I.2/0/26
ObvezniZlatović D.Trgovačko pravoZlatović D.Zlatović D.3/1/06
ObvezniMikulić Ž.Građa računala i operacijski sustaviMikulić Ž.Matošin J.4/0/46
ObvezniRadić Lakoš T.IT i zaštita okolišaRadić Lakoš T.Radić Lakoš T.2/1/03
ObvezniBratić I.Poslovni engleski jezik 2 *Bratić I.Bratić I.2/0/13
IzborniCrnica G.Poslovni njemački 2**Crnica G.Crnica G.2/0/13
IzborniKardum Goleš I.Poslovni talijanski 2**Kardum Goleš I.Kardum Goleš I.2/0/13
III SEMESTAR
ObvezniGrubišić A.Osnove računovodstva **Grubišić A.Grubišić A.3/0/26
ObvezniSladoljev J.MenadžmentSladoljev J.Sladoljev J.3/1/06
ObvezniUrem F.Objektno orijentirano programiranjeLivaja I.Livaja I.2/0/46
IzborniBratić I.Poslovni engleski jezik 3 **Bratić I.Bratić I.2/0/13
IzborniCrnica G.Poslovni njemački 3**Crnica G.Crnica G.2/0/13
IzborniKardum Goleš I.Poslovni talijanski 3**Kardum Goleš I.Kardum Goleš I.2/0/13
IzborniGoleš D.Ekonomika neprofitnih organizacija **Goleš D.Goleš D.2/0/13
IzborniZlatović D.Radno pravo **Zlatović D.Zlatović D.3/1/06
IzborniPoljičak I.Poslovno komuniciranje **Poljičak I.Poljičak I.2/2/05
IzborniUrem F.Odabrane teme i tehnologije iz www-aUrem F./Livaja I.Livaja I.2/0/46
IV. SEMESTAR
ObvezniMečev D.Poslovna statistika**Mečev D.Mečev D.2/0/26
ObvezniMileta D.E-poslovanjeMileta D.Mileta D.3/1/06
ObvezniUrem F.Uvod u baze podatakaUrem F.Livaja I.2/0/23
ObvezniMikulić Ž.Uvod u računalne mrežeMatošin J.Matošin J.2/0/23
ObvezniMikulić Ž.Operacijski sustaviMatošin J.Matošin J.2/0/13
IzborniUdovičić A.Poduzetništvo **Udovičić A.Udovičić A.3/2/06
IzborniBratić I.Poslovni engleski jezik 4 **Bratić I.Bratić I.2/0/13
IzborniCrnica G.Poslovni njemački 4**Crnica G.Crnica G.2/0/13
IzborniKardum Goleš I.Poslovni talijanski 4**Kardum Goleš I.Kardum Goleš I.2/0/13
IzborniMečev D.Ekonomija javnog sektora**Mečev D.Mečev D.3/1/04
V. SEMESTAR
ObvezniDeković Ž.Financijski menadžmentDeković Ž.Šišara J.3/0/26
ObvezniUrem F.Baze podatakaUrem F.Livaja I.3/0/36
ObvezniMatošin J.Računalne mrežeMatošin J.Matošin J.2/0/24
ObvezniUrem F.Upravljanje informacijskim uslugamaUrem F.Livaja I.2/0/24
IzborniLivaja I.Zaštita i sigurnost informacijskih sustavaLivaja I.Livaja I.3/0/25
IzborniPoljičak I.Poslovno pregovaranje **Poljičak I.3/0/04
IzborniUdovičić A.Poslovna organizacija **Udovičić A.Udovičić A.3/1/06
IzborniGoleš D.Upravljanje kvalitetom **Goleš D.Goleš D.3/1/06
VI. SEMESTAR
ObvezniPoljičak I.Menadžment ljudskih resursa **Poljičak I.Poljičak I.3/1/05
ObvezniUrem F.Projektiranje i anliza informacijskih sustavaUrem F.Livaja I.2/0/46
ObvezniMikulić Ž.Poslovni informacijski sustaviMikulić Ž.Acalin J./Urem F.2/0/24
ObvezniMikulić Ž./Livaja I.Stručna praksa6
ObvezniZavršni rad8
IzborniMečev D.Nacionalna ekonomija Hrvatske**Mečev D.Mečev D.3/1/06
IzborniGoleš D.Kontroling **Goleš D.Goleš D.3/1/06
IzborniGrubišić A.Financijske institucije
i tržišta***
Grubišić A.3/0/05

Na IV. semestru student može upisati i izborne kolegije iz II. semestra.

Na V. semestru student može upisati i izborne kolegije iz I. i III. semestra.

Na VI. semestru student može upisati i izborne kolegije iz II. i IV. semestra.

* Nastava predavanja izvodi se zajednički za sve studente studija, nastava vježbi/seminara izvodi se u grupama posebno za TM/IM-

** Nastava predavanja i vježbi izvodi se zajednički za sve studente studija.

*** Sukladno odluci Vijeća odjela Menadžmenta kolegij se ne izvodi u ak. god. 2015/2016.