Webmail E-learningISVUStudomat

Nastavni plan 2015/2016

OBVEZNI/IZBORNINOSITELJKOLEGIJNASTAVNIK-
PREDAVANJA
NASTAVNIK-
VJEŽBE/
SEMINARI
PREDAVANJA/sati tjedno
SEMINARI/sati tjedno
VJEŽBE/sati tjedno
ECTS
1. SEMESTAR
ObvezniPerišić A.StatistikaPerišić A.Perišić A.3/0/26
ObvezniLugović G.Psihologija za menadžereLugović G.Lugović G.3/1/06
ObvezniPoljičak A.Strategijski menadžmentPoljičak A.Poljičak A.3/1/06
IzborniRazović M.Inovacije i tehnološke strategijeRazović M.Razović M.3/1/06
IzborniŠišara J.Marketinško komuniciranjeŠišara J.Šišara J.2/2/06
IzborniRadić Lakoš T.Upotreba DDD i HACCP u hoteljerstvuRadić Lakoš T.Radić Lakoš T.3/1/06
IzborniGaćina N.Prehrana u turizmuGaćina N.Gaćina N.3/1/06
2. SEMESTAR
ObvezniMikulić Ž.Kvantitativne metode za poslovno odlučivanjeMikulić Ž.Mikulić Ž.3/0/26
ObvezniUdovičić A.Menadžment rizikaUdovičić A.Udovičić A.3/1/06
ObvezniDeković Ž.Operacijski menadžmentDeković Ž.Šišara J.3/0/26
IzborniLugović G.Menadžment konflikataLugović G.Lugović G.3/1/06
IzborniLugović G.Poslovna etikaLugović G.Lugović G.3/1/06
IzborniPoljičak A.Sustav javne nabavePoljičak A.Poljičak A.2/2/06
izborniGrubišić A.Upravljanje troškovimaGrubišić A.Grubišić A.3/1/06
IzborniDruštveno odgovorno poslovanje
(sukladno odluci VO Menadžmenta ne izvodi se u 2015/2016)
6
3. SEMESTAR
ObvezniMikulić Ž.Poslovne simulacijeMikulić Ž.Beljo I.3/0/26
IzborniLugović G.Metode znanstvenog istraživanjaLugović G.Lugović G.3/1/06
IzborniČala I.Gospodarenje imovinomČala I.Čala I.3/1/06
IzborniUrem F.Softversko inženjerstvoUrem F.Urem F.3/0/16
IzborniZlatović D./Urem F.Intelektualno vlasništvo i informacijski sustaviZlatović D.
Urem F.
Livaja I.3/0/16
IzborniPoljičak I.Upravljanje EU projektimaPoljičak I.Poljičak I.2/0/26
IzborniMarguš D.Menadžment zaštićenih područjaMarguš D.Marguš D.2/1/16
4. SEMESTAR
ObvezniUdovičić A.Stručna praksa10
ObvezniZavršni rad20