Webmail E-learningISVUStudomat

Nastavni plan 2015/2016

OBVEZNI/IZBORNINOSITELJKOLEGIJNASTAVNIK-
PREDAVANJA
NASTAVNIK-
VJEŽBE/
SEMINARI
PREDAVANJA/sati tjedno
SEMINARI/sati tjedno
VJEŽBE/sati tjedno
ECTS
I. SEMESTAR
ObvezniSladoljev J.Osnove ekonomije*Sladoljev J.Sladoljev J.4/0/16
ObvezniPerišić A.Matematika*Perišić A.Perišić A.2/0/26
ObvezniRadić Lakoš T.Upravljanje okolišemRadić Lakoš T.Radić Lakoš T.4/2/06
ObvezniAcalin J.Informatika *Matošin J.Acalin J.2/0/26
ObvezniBratić I.Poslovni engleski jezik 1*Bratić I.Bratić I.2/0/13
IzborniCrnica G.Poslovni njemački 1**Crnica G.Crnica G.2/0/13
IzborniKardum Goleš I.Poslovni talijanski 1**Kardum Goleš I.Kardum Goleš I.2/0/13
II. SEMESTAR
ObvezniGoleš D.Ekonomika trgovačkih društava *Goleš D.Goleš D.3/1/06
ObvezniBeljo I.Financijska matematikaBeljo I.Beljo I.2/0/26
ObvezniZlatović D.Trgovačko pravoZlatović D.Zlatović D.3/1/06
ObvezniGaćina N.Tehnologija hrane i pićaGaćina N.Gaćina N.4/2/06
ObvezniBratić I.Poslovni engleski jezik 2 **Bratić I.Bratić I.2/0/13
IzborniCrnica G.Poslovni njemački 2**Crnica G.Crnica G.2/0/13
IzborniKardum Goleš I.Poslovni talijanski 2**Kardum Goleš I.Kardum Goleš I.2/0/13
III. SEMESTAR
ObvezniGrubišić A.Osnove računovodstva **Grubišić A.Grubišić A.3/0/26
ObvezniSladoljev J.Menadžment **Sladoljev J.Sladoljev J.3/1/06
ObvezniŠišara J.MarketingŠišara J.Šišara J.3/1/06
IzborniBratić I.Poslovni engleski jezik 3 **Bratić I.Bratić I.2/0/13
IzborniCrnica G.Poslovni njemački 3**Crnica G.Crnica G.2/0/13
IzborniKardum Goleš I.Poslovni talijanski 3**Kardum Goleš I.Kardum Goleš I.2/0/13
IzborniGoleš D.Ekonomika neprofitnih organizacija **Goleš D.Goleš D.2/0/13
IzborniZlatović D.Radno pravoZlatović D.Zlatović D.3/1/06
IzborniPoljičak I.Poslovno komuniciranje **Poljičak I.Poljičak I.2/2/05
IzborniUrem F.Odabrane teme i tehnologije izUrem F./Livaja I.Livaja I.2/0/46
IV. SEMESTAR
ObvezniMečev D.Poslovna statistika**Mečev D.Mečev D.2/0/26
ObvezniGrubišić A.Menadžersko računovodstvoGrubišić A.Grubišić A.3/0/16
ObvezniRazović M.Teorija i organizacija turizmaRazović M.Razović M.3/1/06
ObvezniUdovičić A.PoduzetništvoUdovičić A.Udovičić A.3/2/06
IzborniBratić I.Poslovni engleski jezik 4**Bratić I.Bratić I.2/0/13
IzborniCrnica G.Poslovni njemački 4**Crnica G.Crnica G.2/0/13
IzborniKardum Goleš I.Poslovni talijanski 4**Kardum Goleš I.Kardum Goleš I.2/0/13
IzborniMečev D.Ekonomija javnog sektora**Mečev D.Mečev D.3/1/04
IzborniŠišara J.Marketing menadžmentŠišara J.Šišara J.3/1/06
V. SEMESTAR
ObvezniDeković Ž.Financijski menadžmentDeković Ž.Šišara J.3/0/26
ObvezniUdovičić A.Menadžment uslugaUdovičić A.Udovičić A.3/1/06
ObvezniRazović M.Turističke agencije i turoperatoriRazović M.Razović M.3/1/06
IzborniPoljičak I.Poslovno pregovaranje **Poljičak I.3/0/04
IzborniGoleš D.Upravljanje kvalitetom **Goleš D.Goleš D.3/1/06
IzborniPoljičak A.M.Promet u turizmuPoljičak A.M./Šego D.Poljičak A.M.3/1/06
IzborniUrem F.Upravljanje informacijskim uslugamaUrem F.Livaja I.2/0/24
IzborniUdovičić A.Poslovna organizacija **Udovičić A.Udovičić A.3/1/06
VI. SEMESTAR
ObvezniPoljičak I,Menadžment ljudskih resursa **Poljičak I,Poljičak I,3/1/05
ObvezniSladoljev J.Menadžment turističke destinacijeSladoljev J.Sladoljev J.3/1/06
ObvezniUdovičić A.Stručna praksa6
ObvezniZavršni rad8
IzborniMečev D.Nacionalna ekonomija Hrvatske**Mečev D.Mečev D.3/1/06
IzborniGoleš D.Kontroling **Goleš D.Goleš D.3/1/06
IzborniGrubišić A.Financijske institucije
i tržišta***
Grubišić A.3/0/05
IzborniSladoljev J.Organizacija hotela i recepcijsko poslovanjeSladoljev J.Sladoljev J.2/0/25

Na III. semestru student može upisati i izborne kolegije iz I. semestra.

Na IV. semestru student može upisati i izborne kolegije iz II. semestra.

Na V. semestru student može upisati i izborne kolegije iz III. semestra.

Na VI. semestru student može upisati i izborne kolegije iz IV. semestra.

*Nastava predavanja izvodi se zajednički za sve studente studija, nastava vježbi/seminara izvodi se u grupama posebno za TM/IM.

**Nastava predavanja i vježbi izvodi se zajednički za sve studente studija.

***Sukladno odluci VO Menadžmenta kolegij se ne izvodi u ak. god. 2015./2016.

Student preddiplomskog stručnog studija Menadžment, smjer turistički menadžment, tijekom studija obvezan je upisati minimalno 6 kolegija stranog jezika.