Webmail E-learningISVUStudomat
Dobrodošli na stranicu Veleučilišta u Šibeniku

Oracle Academy – Natječaj za upis na obrazovne programe u zimskom semestru – ak. god. 2018 / 2019

Veleučilište u Šibeniku raspisuje natječaj za upis studenta na obrazovne programe Oracle akademije u zimskom semestru akademske godine 2018./2019. Voditelj programa je dr.sc. Frane Urem, prof.v.š.

Prihvatljivi prijavitelji su svi studenti koji imaju status redovnog ili izvanrednog studenta Veleučilišta u Šibeniku za ak.god. 2017/2018. ili 2019/2019  bez obzira na studijski program ili godinu studija.

Natječaj je otvoren do 03/12/2018.

Konačna lista polaznika će se objaviti 07/12/2018. na web stranicama i oglasnoj ploči Veleučilišta u Šibeniku. Zainteresirani studenti mogu se prijaviti na natječaj popunjavanjem obrasca za prijavu koji je dostupan u vodiču za prijavu.

Prijavna dokumentacija predaje se pisarnici Veleučilišta u Šibeniku (kabinet D, prvi kat).

Natječaj te prijavnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE

oracle-academy

 

 

Objavljeno u Novosti veleučilišta

ZAKLADA ZA STUDENTE VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU – Odluka o dodjeli stipendija studentima Veleučilišta u Šibeniku u akademskoj godini 2018/2019 temeljem socijalnih kriterija

Na temelju članka 11. Statuta Zaklade za studente Veleučilišta u Šibeniku, a u svezi s Natječajem za dodjelu stipendija zaklade za studente Veleučilišta u Šibeniku od 28. kolovoza 2018. Upravni odbor Zaklade donosi sljedeću ODLUKU  o dodjeli stipendija studentima Veleučilišta u Šibeniku u akademskoj godini 2018/2019 temeljem socijalnih kriterija.

zaklada-logo

Objavljeno u Novosti veleučilišta

O D L U K U o održavanju javnog predavanja – Marina Palinić, mag. med. techn.

Dana 20. studenog 2018. godine, u 11:15 sati u dvorani “N“ Veleučilišta u Šibeniku, održat će se javno predavanje na temu „Zdravstvena njega zdravog djeteta – novorođenče“. Javno predavanje u organizaciji Veleučilišta u Šibeniku održat će Marina Palinić, mag. med. techn.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

O D L U K A o održavanju javnog predavanja – Ivana Skorić, dr. med.

Dana 19. studenog 2018. godine, u 17:00 sati u dvorani “B“ Veleučilišta u Šibeniku, održat će se javno predavanje na temu „Poslijetransfuzijske reakcije“. Javno predavanje u organizaciji Veleučilišta u Šibeniku održat će Ivana Skorić, dr. med.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

O D L U K A o održavanju javnog predavanja – Silvija Petković, mag. med. techn.

Dana 19. studenog 2018. godine, u 16:30 sati u dvorani “B“ Veleučilišta u Šibeniku, održat će se javno predavanje na temu „Kolostoma“. Javno predavanje u organizaciji Veleučilišta u Šibeniku održat će Silvija Petković, mag. med. techn.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

OBJAVLJENE RANG-LISTE za dodjelu državnih STEM stipendija

Na poveznici  https://stemstipendije.mzo.hr/ objavljene su rang-liste za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2018./2019.

Studenti koji su na rang-listi u sklopu kvote za određeno područje i godinu studija, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, bit će obaviješteni na adresu elektroničke pošte da su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/. Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do 19. studenoga 2018. godine do 12 sati na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/, kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te da upiše svoj IBAN žiroračuna. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenome roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

stem-stipendije-4

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Dekanova nagrada

Povjerenstvo za dodjelu Dekanove nagrade najboljim studentima Veleučilišta u Šibeniku u akademskoj godini 2017./2018. po proteku roka za prigovor utvrdilo je konačnu listu nagrađenih studenata. Ovdje možete pronaći  ZAPISNIK sa sjednice Povjerenstva te ODLUKU o prigovoru.

Nagrade najboljim studentima dodijelit će se na Svečanoj promociji diplomiranih studenata Veleučilišta u Šibeniku koja će se održati 17. studenoga 2018. na Veleučilištu u Šibeniku s početkom u 12:00 sati.

Čestitamo nagrađenima!

dekanove nagrade 2014.

 

Objavljeno u Novosti veleučilišta

OBAVIJEST o nastupnom predavanju – Jelena Žaja mag. oec.

Dana 20. studenog 2018. godine, Jelena Žaja, mag. oec., održat će nastupno predavanje u postupku izbora u nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, na temu „Analiza troškova i koristi u kontekstu Kohezijske politike EU“.

 Predavanje će se održati u prostorijama Veleučilišta u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, 22000 Šibenik, dvorana „M“, s početkom u 14:00 sati.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Svečana promocija studenata Veleučilišta u Šibeniku

Pozivamo Vas na svečanu promociju studenata Veleučilišta u Šibeniku koji su svoj studij završili u 2018. godini. Promocija će se održati u subotu, 17. studenoga 2018. u predavaonici A Veleučilišta u Šibeniku.

  • U 10:00 sati svečano ćemo promovirati 64 prvostupnika javne uprave koji su na Veleučilištu u Šibeniku završili preddiplomski stručni studij Upravni studij, a promotori će biti dekan Veleučilišta Ivan Malenica, mag.iur., v.pred., prodekanica za nastavu mr.sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred., prodekan za poslovanje dr.sc. Frane Urem, prof.v.škole i pročelnik odjela Upravnog studija doc.dr.sc. Dragan Zlatović, prof.v.škole.
  • U 12:00 sati svečano ćemo promovirati 53 stručna specijalista menadžmenta koji su na Veleučilištu u Šibeniku završili specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, a promotori će biti dekan Veleučilišta Ivan Malenica, mag.iur., v.pred., prodekanica za nastavu mr.sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred., prodekan za poslovanje dr.sc. Frane Urem, prof.v.škole i pročelnica odjela Menadžmenta Jasmina Sladoljev, univ.spec.oec., v.pred.

Na svečanoj promociji u 12:00 sati uručit će se i dekanove nagrade najboljim studentima Veleučilišta u akademskoj godini 2017./2018. temeljem ostvarenog ponderiranog prosjeka ocjena i broja ECTS-a evidentiranim u ISVU.

Radujemo se Vašem dolasku!

Molimo promovente da svoj dolazak ili eventualni izostanak potvrde n broj telefona: 311-078

PMF_8001

 

Objavljeno u Novosti veleučilišta

OBAVIJEST o predavanjima iz područja medicine

U ponedjeljak 12.11.2018, utorak 13.11.2018 i petak 16.11.2018 održati će se serija  javnih  predavanja iz područja medicine.

Više informacija možete potražiti na linku: http://www.vus.hr/index3.php/?page_id=1130#

health_insurence_29_08_2018

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi